Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som t.ex:

  • Förvaltning, underhåll och drift av kommunens fastigheter, lokaler samt fritids- och idrottsanläggningar
  • Vatten- och avlopp
  • Gator, vägar, parker, hamnanläggningar och övriga allmänna platser
  • Kommunal sophämtning

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Tekniska nämnden:

Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäk...
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Lärandenämnden
${contact.name}
Bernt Jons, Bjuråker
Uppdrag: Ersättare i Tekniska nämnden
${contact.name}
${contact.name}