52 miljoner kronor till Hudiksvalls kommun nästa år!

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning för [kommunen]s ekonomi. Under måndagen meddelade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att de generella statsbidragen ska öka, liksom att stora resurser avsätts för att stärka äldreomsorgen. Detta för att kommuner och regioner ska kunna möta de behov som finns. För Hudiksvalls kommun innebär det ytterligare 52 miljoner kronor för 2021.  

Hela samhället har drabbats av pandemins effekter. I Hudiksvalls kommun har vi ett ansvar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom skola och omsorg fungerar, även när vi genomgår en svår kris. Det är därför välkommet att de generella statsbidragen nu ökar nästa år - där det på nationell nivå handlar om totalt 10 nya miljarder för 2021.

– Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram. Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Så stärker vi svensk välfärd, så tar vi Sverige framåt genom krisen, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

– Hudiksvalls kommun får nu ett tillskott på 52 miljoner kronor under 2021. Det är mycket välkommet och behövs för att vi ska kunna möta behoven hos våra invånare, säger oppositionsrådet Caroline Schmidt (C).

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Förutom de generella bidragen görs också en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen i Sverige, där kommunerna sammantaget får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021, vilket tillsammans med de tidigare presenterade satsningarna innebär att äldreomsorgen totalt tillförs 7,4 miljarder extra 2021.

För Hudiksvalls kommun innebär satsningen ytterligare 27 miljoner kronor för äldreomsorgen under 2021.

– Äldreomsorgen måste stärkas, inte bara under pandemin utan även på lång sikt. Alla äldre har rätt till en god och trygg vård och omsorg. Därför behövs verkligen de här tillskotten till landets kommuner, säger Caroline Schmidt (C).