Hudiksvall
Centerpartiet lokalt
  • / Stina Jonsson, Hudiksvall

Stina Jonsson, Hudiksvall

Personbild


Uppdrag:
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Tekniska nämnden
Ledamot i Lärandenämnden


Kontakta Stina Jonsson

Kontakta Stina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....