Bygga och bo

Vi måste se till att det finns personer i organisationen som kan jobba med att ta fram detaljplaner för trygghetsboenden och bostadsrätter. Vi ska också få fram byggbara tomter i attraktiva miljöer för att få inflyttning i kommunen.

Företagen i kommunen är en av de viktigaste aktörerna, de behöver ha en gräddfil in i kommunen så att de snabbt kan få den erforderliga hjälpen de för stunden efterfrågar.

Vi bör utveckla samarbetet med Företagarföreningen mer, även näringslivsrådet behöver bli mer vässat och ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper företagen i kommunen besitter. Här måste det till ett utvecklingsarbete så att man pratar samma språk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.