Folkhälsan

Vi har påbörjat arbetet med att förbättra folkhälsan i kommunen. Arbetet med att öka folkhälsan är inte lätt. Där måste vi som kommun vara möjliggörare för föreningar och lokala aktörer så att de kan nå ut till medborgarna för att öka individens aktivitetsnivå.

Idag kan även pensionärsorganisationerna söka kommunala medel för aktiviteter, de riktlinjerna har vi varit med om att ta fram.

Det vi ska driva på är promenadstråk som är tillgängliga för alla med trevliga sittplatser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.