Fritid

Centerpartiet ser ett behov av fler aktiviteter för barn och unga, därför vill vi satsa ytterligare medel för ett utökat samarbete med föreningslivet.

Vi ser gärna ett samarbete med pensionärsföreningar och andra föreningar för att minska glappet mellan unga och årsrika i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.