Medborgarna

Det absolut viktigaste vi har i kommunen är de som bor och verkar idag är de som vi verkligen vill värna på alla sätt. Vi har därför medverkat för att införa medborgarförslag i kommunen.

Vi motarbetar hot och våld i alla former och vill ha ett öppet samhälle där allas lika värde är viktigt.

Vi värnar demokratin, människors integritet och rätten att vara och tycka olika. Därför är det är viktigt för oss att driva en lokal politikerskola där alla är välkomna att delta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.