Utbildning

Vi vill se en barnomsorg även för dem 60 % av kommunens arbetstagare jobbar obekväm arbetstid. En verksamhet som är öppen dygnet runt är en förutsättning för många att kunna ha en egen försörjning.

Centerpartiet ser behovet av att öka antalet utbildade pedagoger som en viktig satsning framåt, att bli en attraktiv arbetsgivare är en av grunderna för att kunna få välutbildade pedagoger i kommunens förskolor och skolor.

Elevernas hälsa är viktig för oss, därför har vi under föregående mandatperiod varit med om att utveckla elevhälsan. Att eleverna mår bra är en grundförutsättning för att de ska kunna ta till sig undervisningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.