Socialnämnd

 

Ledamöter

Anne Landar-Ohlsson 070-270 11 52
Nils Erik Falk nefalk@helsingenet.com 070-659 39 27

Ersättare

Monica Hansson monica.hansson@helsingenet.com 0271-342 95
Lena Westling lena.westling@helsingenet.com 073-039 33 25

Gemensam Överförmyndarnämnd

Deisy Hellsén