Valet 2022


Centerpartiet i Sandviken går till val som ett självständigt, grönt, liberalt och borgerligt parti i den politiska mitten. Vi driver på för att ge hela Sandviken möjlighet att leva och utvecklas, både i stad och land. Vi förenas i vår drivkraft och vilja att skapa rättvisa förutsättningar till samhällsservice, trygghet och möjlighet att kunna bo och leva i hela kommunen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.