Vår politik

Vi vill föra Söderhamn FRAMÅT!

 

 • En levande landsbygd - Hela kommunen ska leva
 • God vård och omsorg - Större trygghet i vår kommun
 • Utbildning - För att våra barn och unge förtjänar bättre
 • Företagande - Det skapar jobb och bättre levnadsförutsättningar

sol-has-bg

Framåt med Centerpartiet med en ekonomi i balans

För en Närodlad politik i hela Söderhamn och ett Nytt ledarskap för kommunen.

Söderhamn är en fantastisk kommun. Men vi har många utmaningar. Centerpartiet vill ta kommunen framåt.

 

Företagande

Vi vill:

 • Skapa en bättre dialog mellan företagen och kommunens tjän- stemän samt dess politiker
 • Ta bort hämmande regler
 • Öka kommunens beställarkompetens för att kunna hantera olika driftsformer
 • Stärka den lokala livsmedelsproduktionen
 • Ha fler laddstolpar och motorvärmare vid pendlingsparkeringar

 

Utbildning

Vi vill:

 • Ha en mångfald av bra skolmiljöer
 • Skapa ett kulturcentrum i Staffangymnasiets lokaler.
 • Att eleverna erbjuds bra bussförbindelser
 • De mindre skolorna
 • Ha både små och större skolor för att möta barnens behov
 • Återinföra 15-tim regeln för barnomsorg
 • Skapa en bättre arbetsmiljö för lärare och elever i våra skolor

 

Vård och omsorg

Vi vill:

 • Skapa förutsättningar för fler boenden inom vård och omsorg i hela kommunen
 • Öka bemanningen och ge personalen inom omvårdnadsnämnden bättre arbetsvillkor
 • Stärka anhörigvården

 

Landsbygd

Vi vill:

 • Att du skall kunna leva och bo i hela Söderhamns kommun
 • Behålla och utveckla byskolorna
 • Öka andelen närodlat i Söderhamn

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.