Centerpartiet i SÖDERHAMN VILL:

 • behålla alla byskolor och öka personaltätheten i förskola och grundskola
 • se fler boendeformer, även på landsbygden
 • ge omvårdnadspersonal större möjlighet att påverka sin arbetssituation
 • utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga som riskerar att hamna snett eller drabbas av psykisk ohälsa
 • stärka kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet
 • attrahera fler företag genom tydliga kontakter och effektivare rutiner
 • utöka medbestämandet genom exempelvis lokala utvecklingsgrupper
 • se fler byggklara områden för bostadshus i hela kommunen
 • främja den lokala handeln och öka självförsörjningen

  » Valprogrammet i sin helhet hittar du här «

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.