Övriga nämnder och styrelser

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Kultur- och samhällsservicenämnden

Omvårdnadsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.