I Centerpartiet i Göteborg har vi flera nätverk som djupdyker inom olika teman.

Nätverken erbjuder aktiviter där du får:

  • Lära dig mer om ämnet och fördjupa dina kunskaper
  • Bevaka det ämne som du är extra intresserad av
  • Möjlighet att utbyta erfarenheter på området på ett personligt och politiskt plan
  • Delta på aktiviteter som talarkvällar, studiebesök, inspirationsföreläsningar, diskussionsträffar och medlemsträffar
  • Vara med och påverka partiets politikutveckling

Idagsläget har vi följande aktiva nätverk:

  • Kulturnätverket
  • Stadsbyggnadsnätverket
  • Seniornätverket
  • Välfärdsnätverket
  • Hälso- och sjukvådsnätverket

Vill du starta upp ett nätverk?
Kontakta jakob.edshage@centerpartiet.se för mer information.