VÅR POLITIK

FÖR GÖTEBORGS BÄSTA

sol-has-bg sol-light-text

Vad är viktigt för dig?

Centerpartiet verkar för ett Göteborg där det finns plats både för skyskrapor, jordbruksmark och grönområden. Ett Göteborg där våra skolbarn får närodlad mat och där stadens alla verksamheter tar ett gemensamt ansvar för tryggheten och miljön. Vi arbetar för en stad med frisk luft, rena hav och gröna parker. En stad med fler bostäder och större möjligheter för småföretagande. Vi vill ha en en attraktiv och tilltalande stadsutveckling. Ett Göteborg där makten ligger nära människan och där just du får bestämma mer över ditt liv.

Vi är ett grönt, liberalt och jordnära parti. Vår liberalism innebär att människor ska ha frihet och valmöjligheter samt veta hur man kan utöva dem i sin vardag. Vi menar att göteborgarna vet bäst själva och ska få större inflytande över sina liv och sin omgivning. Vi vill att makten ska komma närmre våra invånare och att du ska få bestämma mer själv.

Vi vill skapa framtiden. En framtid med ett hållbart Göteborg där du som bor här får vara mer delaktig i framtidens beslut. Vi vill skapa en stad där trygghet och öppenhet genomsyrar vår gemenskap och där småföretag och entreprenörer skapar en växande arbetsmarknad med fler jobb. Göteborg behöver ett grönt, liberalt och närodlat ledarskap. Göteborg behöver ett ledarskap som tar ansvar för jobben, för klimatet och för tryggheten. Med Centerpartiet kommer alltid frågor viktiga för göteborgarna att ligga högt på dagordningen. Vi tror på ett grönt, öppet och företagsamt Göteborg där göteborgarna får mer makt över sina liv. Centerpartiet vill föra Göteborg framåt!

Här kan du klicka dig vidare och läsa vad vi tycker i de frågor som är viktigast för dig!


VAD BRINNER DU FÖR?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.