Göteborg
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Fler jobb och ökad trygghet behövs i Göteborgs utsatta områden

Fler jobb och ökad trygghet behövs i Göteborgs utsatta områden

I Göteborg pekar polisen ut sju områden som särskilt utsatta. Genom att skapa trygga boende- och stadsmiljöer och fler jobb kan delar av problematiken i dessa områden minska. Vi behöver se till att alla som bor i Göteborg känner sig inkluderade oberoende varför de bor här, skriver Emmyly Bönfors på Göteborgs-Postens debattsida.

I dag skriver Centerpartiet i Göteborgs ordförande Emmyly Bönfors i Göteborgs-Posten om Centerpartiets förslag för fler jobb, ökad trygghet och bättre skolgång.

Emmyly lyfter fram tre områden som Centerpartiet jobba för:

 • Fler jobb och mindre verksamhet i egen regi
  I debattartikeln lyfts vikten av jobb som en viktig pusselbit för att bryta utanförskap. Centerpartiet arbetar för praktik med lägre löner, snabbare validering av kunskaper och etableringsersättningar som gör att det lönar sig mer att arbeta. I debattartikeln påtalas även Göteborgs behov av bättre företagsklimat och problemet när kriminalitet skrämmer bort småföretagare i vissa delar av staden.
 • Ökad trygghet genom fler poliser
  Vidare framgår att Centerpartiet vill öka känslan av trygghet i staden. Hjällbo är det enda av de utpekade områdena i Göteborg som har ett polishus och att det behövs fler poliser i yttre tjänst. - Nationellt har Centerpartiet föreslagit nya resurser för 2000 fler poliser i hela landet, framhåller Bönfors.
 • Fokusera på kärnverksamhet
  De rödgröna har enligt Bönfors tappat fokus på kommunens kärnverksamhet. Kommunala gym och planer på badhotell tar fokus från skola, omsorg och bostadsbyggande. En lyckad skolgång är en framgångsfaktor mot utanförskap. Problemet i dag är att pengar som är avsedda till särskilda satsningar inte når fram till skolorna utan fastnar i stadsdelarnas budget, menar Bönfors.

Läs hela artikeln på GP.se