Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet står upp för en öppen kyrka

Centerpartiet står upp för en öppen kyrka

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år får rösta. Centerpartiet står för en öppen och nära kyrka med miljön i fokus.

I kyrkovalet väljer du kandidater till din församling/pastorat, stift och det nationella kyrkomötet. Centerpartiet ställer upp med flera lokala kandidater från Göteborg.


Vad står centerpartiet för?

Centerpartiet står för en öppen och nära kyrka. Vi vill också att Svenska kyrkan ska vara en stark aktör i miljöarbetet och arbeta för omställningen till ett hållbart samhälle. Genom åren har vi bland annat drivit:

  • Kvinnors rätt att bli präster
  • Samkönade pars rätt att få gifta sig i kyrkan
  • Att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet

Toppkandidaten har ordet:
En djärv kyrka med modet att agera

Nicklas Sundberg, 31 år och förskollärare, toppar Centerpartiets lista till Göteborgs stift och kandiderar även till Kyrkomötet. Enligt Nicklas behöver samhället en djärv kyrka där vi alla är Guds medskapare till en bättre värld.

- Ingen kan hjälpa alla och allt kan inte ske idag, men kyrkan hjälper mig att göra lite mer för någon ibland, säger Nicklas.

För Nicklas är en djärv kyrka inte bara prat, utan också att våga ge människor mer delaktighet i gudstjänsterna. Det innebär att både äldre och unga får ta praktiskt ansvar och att kyrkan vågar gå ut där människor är.

- Jag blir glad av att höra när kyrkan finns i kriser och vågar säga ifrån när människor faller utanför. Kyrkan måste vara en alternativ gemenskap för människor när andra sviker och komplettera när myndigheter inte räcker till.

Nicklas tycker att en djärv kyrka måste ha modet att prioritera utifrån var behoven är störst.

- Helvetet här på jorden är för mig i grunden de onödiga orättvisorna som vi inte ännu haft modet att förändra, men också när vi inte tar oss möjligheten att tänka lite större. Det krävs mod att ge människor nya chanser. Det krävs också mod att ha tydliga förväntningar på varandra och vara Guds medskapare till en bättre värld. Jag tror att en djärv kyrka ser och möter människors behov idag, utan att förlora Jesus prioriteringar. Jesus prioriterar utsatta först.

nicklas

Niklas Sundberg

 

Andra centerpartister som ställer upp i Göteborg hittar du här.

Hur röstar jag?

  • I din vallokal. På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation.
  • I röstningslokal. Om du befinner dig på annan ort på valdagen kan du rösta i en röstningslokal. Då måste du ha med ditt röstkort.