Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Arenafrågan: Evenemangsstråket behöver fler bostäder

Arenafrågan: Evenemangsstråket behöver fler bostäder

Det behövs nya arenor i Göteborg, men kommunstyrelsens beslut missar möjligheten att åtgärda problemen med evenemangsstråket. Området upplevs idag som ödsligt och otryggt när det inte pågår evenemang. Lösningen är fler bostäder och verksamheter som bidrar till en levande stadsbild. Det menar Emmyly Bönfors (C), som vill se ett omtag i frågan efter valet.

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen att bygga nya arenor som ska ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar norr om Valhallavägen.

Centerpartiet är i grunden positiv till nya arenor. Göteborgs tillväxt som en turist- och eventstad är beroende av att vi har kapacitet att stå värd för sport- och musikarrangemang i världsklass.

– Vi ställer oss dock kritiska till delar av det förslag som kommunstyrelsen klubbat igenom, säger Emmyly Bönfors (C), ordförande.

Förslaget riskerar att området fortsatt kommer vara för ensidigt i sin bebyggelse. I kommunens egen utredning står det att ”området [är] "dött" och otryggt på kvällstid om det inte pågår evenemang.” Samtidigt saknas åtgärder, såsom större satsningar på bostäder i anslutning till arenorna. Detta motiverar stadsledningskontoret med att man bedömer efterfrågan på bostäder i området som låg.

– Centerpartiet tror tvärtemot kommunens analys att nya bostäder längs exempelvis Mölndalsån skulle vara högt eftertraktade och bidra till en mer levande stadsbild med möjlighet till butiker och restauranger i anslutning, säger Bönfors.

Förkasta inte de alternativa förslagen

Det finns ett antal alternativa förslag som Centerpartiet menar bör upp på förhandlingsbordet. Gruppen YIMBY Göteborg föreslår att evenemangsstråket rivs för att ge plats för en ny kvartersstad, liknande Linnéstaden. Ny arena föreslås i stället byggas i Gamlestaden med närhet till järnväg och E20. Plats för Göteborg (med bland andra Gert Wingårdh) har föreslagit ett alternativ där ny arena, i stället för norr om, placeras söder om Valhallagatan samt innefattar höga bostadshus och levande markplan.

Centerpartiet vill:

  • Prioritera en levande blandstad i området. Det behövs framförallt fler bostäder och restauranger, gärna mot Mölndalsån.
  • Att arenaförhandlingarna återupptas efter valet. Förslagen från både YIMBY Göteborg och Plats för Göteborg bör upp på förhandlingsbordet.
  • Inte utsätta Göteborgs skattebetalare för alltför stora risker. Det behövs ett förslag som säkerställer att ägande delas med privata finansiärer för att minska kommunens kostnader och risker.
  • Föra en diskussion kring möjligheten att riva Nya Ullevi, arenan står helt tom större delen av året och tar upp attraktivt utrymme.

Här kan du läsa vad vi tidigare skrivit om frågan.