Kallelse till nomineringsmöte

Den 14 november klockan 18 välkomnas alla medlemmar i Centerpartiet i Göteborg för nomineringsmöte.

Kallelse till nomineringsmöte

Kallade: Alla medlemmar i Centerpartiet i Göteborg
Tid: Klockan 18:00, fika serveras 17:30
Datum: 14 november
Plats: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg (lokal Etage)

Förslag till föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesfunktionärer
  3. Godkännande av kallelse
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Nomineringsgruppen presenterar sitt arbete
  7. Val av representanter som ska väljas i samband med kommunfullmäktige22 november respektive 10 december
  8. Tillkännagivande av Centerpartiets val som gjorts ovan
  9. Övriga frågor
  10. 10. Avslutning

Nomineringsgruppens förslag kommer ligga till grund för beslut på mötet. Detta förslag skickas ut i början av nästa vecka (v. 46).

Vi kommer beställa wraps till alla som anmäler sig denna vecka, så se till att anmäla dig via denna länk alternativt skicka ett mail till kristoffer.filipsson@centerpartiet.se

Välkomna hälsar distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Göteborg