Göteborg
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Kallelse till nomineringsmöte 18 december

Kallelse till nomineringsmöte 18 december

Den 18 november klockan 18 välkomnas alla medlemmar i Centerpartiet i Göteborg för nomineringsmöte.

Kallelse till nomineringsmöte

Kallade: Alla medlemmar i Centerpartiet i Göteborg
Tid: Klockan 18:00, fika serveras 17:30
Datum: 18 december
Plats: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg (lokal Etage)

Förslag till föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Nomineringsgruppen presenterar sitt arbete
 7. Val av representanter som ska väljas i samband med kommunfullmäktige respektive 20 december
 8. Tillkännagivande av Centerpartiets val som gjorts ovan
 9. Övriga frågor
 10. Avslutning

Nomineringsgruppens förslag kommer ligga till grund för beslut på mötet. Detta förslag skickas ut inom kort.

Vi kommer beställa wraps till alla som anmäler sig denna vecka, så se till att anmäla dig via denna länk alternativt skicka ett mail till kristoffer.filipsson@centerpartiet.se

Välkomna hälsar distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Göteborg