Gunilla tar över i Kretslopp- och vattennämnden

Gunilla Clancy

Gunilla Clancy valdes på tisdagens kommunfullmäktige till ledamot i kretslopp och vattennämnden.

Gunilla Clancy tillträder efter AnnaSara Perslow som fått ett nytt uppdrag i park- och naturnämnden. Kretslopp och vattennämnden arbetar för att tillgodose göteborgarnas behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering - dessutom ansvarar nämden för att ta hand om vårt hushållsavfall för bl.a återvinning.

- I Centerpartiet har Gunilla arbetat med miljöpolitik, klimatfrågor men också frågor kring grön tillväxt och industriell omställning. Vi är glada att ha rekryterat Gunilla som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens i nämnden, säger Emmyly Bönfors Jansson.

Gunilla Clancy är filosofie doktor i hållbar utveckling från Chalmers och har en masterexamen i kemi från Göteborgs universitet. Hon har 17 års yrkeslivserfarenhet från näringsliv och den privata sektorn och arbetar professionellt som hållbarhetsstrateg. Hon är även konsult i hållbar utveckling, företagsutveckling, har flera styrelseuppdrag samt sitter i diverse Advisory Boards. Gunilla har även varit forskare och doktorand vid Chalmers tekniska högskola.

Här kan du läsa mer om nämndens arbete.