Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Tre snabba frågor till Max Törnqvist

Tre snabba frågor till Max Törnqvist

Max Törnqvist är förste vice ordförande i Göteborgs Stads Parkerings AB, ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. De arbetar med att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för göteborgare och besökare till staden genom att ligga i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar. Vi blev nyfikna på Max uppdrag i parkeringsbolaget i Göteborg.

Det har varit en dramatisk höst på Göteborgs Stads Parkering. Vad är det som har hänt och vad händer framåt?

Det stämmer, det har varit en stormig höst i parkeringsbolaget, något som GT flitigt rapporterat om. Kortfattat handlar det om att bolagets VD tillsammans med IT-chefen nämndes i ett visselblåsarärende. Det handlar både om anlitandet av mycket dyra konsulter och samarbetssvårigheter mellan VD och bolagets styrelse. Staden tog då initiativ till en extern utredning och under hösten stod det klart att styrelsen inte längre hade något förtroende kvar för VD och vi tog beslut om avsked. Vi fick då en ny tf. VD som senare gjorde en uppgörelse med IT-chefen som fick avgå. På vårt senaste styrelsemöte har vi beslutat om en tf. VD i ca ett års tid, för att inleda en rekryteringsprocess med en ordinarie VD. Den externa utredningen som görs av KPMG kommer att presenteras i sin helhet för styrelsen i början av året. I övrigt är det business as usual.

På vår hemsida kan man läsa att du kommer ha en viktig roll i Göteborgs stadsutvecklings- och trafikplaneringspolitik. Vad kan du berätta händer framåt? Några nya spännande nyheter på gång?

Parkeringsbolaget är en viktig aktör när staden utvecklas, i synnerhet nu när det pågår många ombyggnationer och nybyggnationer runt omkring i staden. Göteborg ska fortsatt vara en stad som kan inhysa flera trafikslag och då krävs det att parkeringsmöjligheterna även finns kvar i stad i förändring. Därför jobbar vi mycket nu med att få fram lämpliga ersättningsplatser till de platser som försvinner under arbetet med Västlänken. Därtill vi har ett stort projekt i Masthugget där en ny stadsdel ska byggas. Här arbetar vi med idén om en anläggningen som ska innehålla fler verksamheter än bara parkeringsplatser. Samtidigt sker också en utbyggnad av laddningsparkeringar för elbilar och utvecklingen av digitala verktyg som på ett effektivare sätt, i realtid, mäter hur parkeringskapaciteten ser ut runt om på bolagets anläggningar. Med andra ord. Det är mycket på gång.

Nu börjar man snart våga prata om sol och vår - har du något tips där man kan njuta av vår gröna stadskärna?

Vill man njuta av folkvimlet och dricka stans kanske bästa kaffe så rekommenderar jag det lilla vattenhålet Bar Centro på Kyrkogatan 31. Sedan kanske man svänger förbi den sköna spanska baren Juan Font på Teatergatan 36 och tar sig ett glas bubbel och några ostron. Avslutningsvis så avslutar man en middag på Bord 27 på Haga Kyrkogata 14. Sen mår man gott, det garanterar jag.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads Parkering.