• / Nyheter
  • / Förening ska driva Bergums lantgård

Förening ska driva Bergums lantgård

Bergums fritidslantgård är omtyckt och populär hos besökare, personalen samt hos de brukare som idag har sin dagliga verksamhet på gården. Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att gården ska lämnas över till en förening för att kunna drivas vidare och utvecklas, något vi i Centerpartiet har arbetat för.

– Det är väldigt värdefullt för göteborgarna att ha den här närheten till ett jordbruk, och den dagliga verksamheten på gården betyder mycket för brukarna, säger vårt kommunalråd Emmyly Bönfors.

– Däremot tycker inte vi i Centerpartiet och Alliansen att kommunen ska vara ansvarig för själva driften av jordbruksverksamheten eller konferensanläggningen, utan vi ser gärna att någon annan tar över och kan driva vidare gården. Exempelvis en förening som skulle kunna ta över med sin egen vision och utveckla gården, säger Emmyly Bönfors.

Kommunstyrelsen fattade även beslut om att skjuta till 1,7 miljoner kronor till gården under 2020. V, D och MP röstade för den extra finansieringen, medan Alliansen var emot detta. Pengarna kommer tas från Stadsledningskontorets budget, vilket kan leda till förseningar och brister i andra större projekt och utredningar.

– Jag tror att vi hade kunnat få till en snabb överlämning utan behov av extra medel. Det är anmärkningsvärt att skjuta till pengar såhär när alla andra partier satt av samma medel till Bergum i deras olika budgetförslag för 2020, säger Emmyly Bönfors.

V, D och MP fick även igenom att bemanningen på de bemannade lekplatserna i Göteborg ska få vara kvar under året. Alliansen beslutade att avveckla bemanningen, för att istället förhindra att mindre lekplatser runtom staden skulle avvecklas.

– Det är jättebra att det finns den här typen av social samverkan på lekplatser, säger Emmyly Bönfors.

– Vad vi i Centerpartiet och Alliansen motsätter oss är att pedagoger ska vara anställda av staden för att bemanna lekplatser. Det är en märklig prioritering när förskolan skriker efter personal och utbildade pedagoger. För vår del hade gärna föreningar eller föräldrakooperativ fått driva vidare verksamheten med hjälp av föreningsstöd, något vi kommer fortsätta att arbeta för i park- och naturnämnden.

Du hittar samtliga handlingar och protokoll från kommunstyrelsen på Göteborg stads hemsida.