Färre kommunala bolag - mindre risk för kommunen

Foto: Västtrafik / Eddie Löthman


Centerpartiet Göteborg gick till val på att minska antalet kommunala bolag. Nu tar vi första stegen för att uppfylla detta.

Igår, 26 februari, beslutade kommunstyrelsen i Göteborg om att gå vidare med en avyttring av de kommunala bolagen GS Buss samt GS Trafikantservice. Innan en avyttring kan ske behöver ärendet även beslutas av kommunfullmäktige.

GS Buss kör idag endast ett fåtal linjer, och stadsledningskontoret bedömer att bolaget har stora konkurrensnackdelar jämfört med större, privata aktörer. Det innebär en stor risk för kommunen och att Göteborgs stad, om några år, skulle kunna stå med ett kommunalt bussbolag som helt saknar uppdrag.

– För mig är det viktigt att vi nu går vidare med det här på ett sätt som gör att personalen känner sig trygga under en avveckling, säger Emmyly Bönfors, Centerpartiets kommunalråd i Göteborg.

Personalövergångar är vanliga inom bussbranschen i samband med nya avtal och upphandlingar. Det råder också en stor bussförarbrist i regionen.

S och V yrkade dels på att behålla GS Buss, samt att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att direkttilldela busstrafiken i Göteborg till GS Buss, ett förslag som avslogs.

– Det är viktigt att komma ihåg att regionen ansvarar för kollektivtrafiken, inte kommunerna. Regionen upphandlar busstrafik idag och vi ska inte kringgå det och missgynna övriga bussföretag, säger Emmyly Bönfors.