• / Nyheter
  • / Göteborg utvecklar pedagogiken i coronakrisen

Göteborg utvecklar pedagogiken i coronakrisen

Coronapandemin innebär stora utmaningar för skolans pedagogik och ekonomi. Alliansen i Göteborg och Socialdemokraterna har därför enats om ett stödpaket på 220 miljoner kronor till skolan.

– Vi riktar de här insatserna till de med störst behov. Elever som behöver särskilt och individuellt stöd ska inte riskera att halka efter, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Paketet innebär flera olika insatser till staden för att stärka skolan och enklare kunna anpassa utbildningen. Satsningen innebär att Göteborg riktar de generella statsbidragen som lagts fram i statsbudgeten av regeringen, C och L.

  • Förskolan får mer pengar för nattomsorg, så att vårdpersonal kan fortsätta jobba natt och få barnomsorg.
  • Grundskolan får resurser för att kunna möta behovet hos elever med särskilt stöd, samt säkerställa att elever som inte nått kunskapsmålen under våren får en chans att komma ikapp med hjälp av sommarskola.
  • Gymnasieskolan får extra medel, bland annat för att stärka pedagogiken i distansutbildning. Detta gäller särskilt för introduktions- och yrkesprogrammen.
  • Äldreomsorgen får också ett utbildningslyft. Personal inom äldreomsorgen som saknar utbildning ska få möjlighet att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde på arbetstid.

– Jag är glad att vi satsar på att utveckla pedagogiken. De praktiska utbildningarna behöver bättre förutsättningar så att vi snabbt kan få ut Göteborgs ungdomar i jobb när den akuta krisen är över, säger Emmyly Bönfors.

Utöver stödpaketet arbetar kommunen nu hårt med att rätta till de fel som uppstod med det aktiva skolvalet. Ett nytt system var tänkt att underlätta administrationen, men har istället lett till att fler än vanligt inte har fått någon av de skolor de önskat sig. Nu uppmanar staden missnöjda föräldrar att överklaga, samtidigt som en internkommission är tillsatt av förvaltningen.

– Förvaltningen insåg tidigt att det blivit fel här. Det är viktigt att den som är missnöjd överklagar så att staden får en chans att rätta till, säger Emmyly Bönfors.