Tryggare styre för cykelstaden Göteborg

Behovet av att cykla i Göteborg har aldrig varit större. Nu tar Centerpartiet initiativ för att cykeln skall vara det självklara valet för att ta sig fram i staden.

– Göteborg har mycket att vinna på att bli en bättre cykelstad, både för framkomligheten och klimatet, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd

Cykeltrafiken har ökat i Göteborg de senaste två åren, men lever idag inte upp till stadens uppsatta mål. Centerpartiet i Göteborg har därför lanserat flera cykelförslag under de senaste veckorna, som består av både tillfälliga och långsiktiga initiativ. De tillfälliga in initiativen skall gynna cyklandet under corona-pandemin, och består bland annat av att sänka kostnaden för lånecykelsystemet "styr & ställ", som även kommer att expandera och finnas tillgängliga på nya platser i staden senare i vår.

Långsiktigt handlar det om att ge cykelfrågor mer plats i stadsutveckligen. Förra året var Centerpartiet drivande i att en gång - och cykelbro över älven skall prioriteras. Det skrevs in i kommunens budget för 2020. Idag beslutade kommunstyrelsen även att flera nämnder ska samordna arbetet med stadens cykelprogram, bland annat Trafiknämnden, Park- och naturnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Genom att ge ett samordnande uppdrag får cykeln ett tydligare fokus i stadsutvecklingen.

– Trafiknämnden har haft ensamt ansvar för cykelstrategin i staden men nu blir det tydligare att fler nämnder måste jobba tillsammans för att öka cyklandet, säger Naod Habtemichael (C), 1:e vice ordförande i Trafiknämnden.

I samma ärende beslutades att nämnderna ska ta hänsyn till innovationslösningar, så som lådcyklar och elcyklar. Det gäller också de elsparkcyklar som ett flertal företag lanserade i Göteborg under förra året.

– Vi behöver skapa ett bättre flöde för cykeltrafiken. Det kan vara enkla åtgärder som vägskyltning eller omledning av trafik nu när det byggs mycket i Göteborg. Med en bra planering kan man undvika onödiga konflikter mellan olika trafikslag. Vi behöver också möta upp nya behov av olika transportlösningar, samt skapa trygghet för både cyklister och andra i trafiken, säger Emmyly Bönfors.