• / Nyheter
  • / Göteborg ska uppmuntra till odling under pandemin

Göteborg ska uppmuntra till odling under pandemin

Nu när många spenderar allt mer tid hemma ökar också intresset för odling och trädgård. Alliansen och Socialdemokraterna föreslår nu i ett yrkande tillsammans med V och MP att staden ska uppmuntra och stimulera till fler odlingsinitiativ.

Fastighetskontoret driver idag projektet Stadsnära odling, som samordnar mindre odlingar runtom i Göteborg. Några av de befintliga projekten är ett trädgårdskollektiv i Brunnsbo och en kvartersodling i Gamlestaden.

–På sikt behöver vi stärka vår självförsörjning. De här åtgärderna kan bidra till förståelse för hur maten hamnar på vår tallrik och uppmuntra till att värna om det lokalproducerade, säger Emmyly Bönfors, kommunalråd.

För att stimulera och bidra till mer aktiviteter i vardagen för alla göteborgare ska nu staden utreda om odlingsprojekten kan utökas, samt om park- och naturförvaltningen kan genomföra odlingskurser tillsammans med folkhögskolor och studieförbund.

Förslagen innebär även att se över om det går att skapa bättre förutsättningar för Göteborgs jordbrukare. Detta ska ske genom att inventera stadens jordbruksarrenden och titta på om det finns outnyttjad mark, samt om avtalsförhållandena går att förbättra.