Halvvägs till valet:

–Göteborg behöver olika slags bostäder!

Centerpartiet arbetar för att Göteborg ska bygga blandat. Det finns plats för både höghus och fler villor i olika stadsdelar. Oavsett var i staden du vill bo ska du kunna äga din bostad och hitta olika typer av bostäder.

– Du ska kunna känna friheten att välja hur du vill bo och leva i Göteborg, säger Sabina Music, 1:e vice ordförance i SDN Norra Hisingen och ledamot i kommunfullmäktige.

Bostadsbristen är fortsatt stor i Göteborg och befolkningen beräknas öka under de kommande åren. Samtidigt är det många par som lämnar Göteborg och flyttar till kranskommunerna när de skaffar familj. Centerpartiet gick till val på att arbeta med frågan på flera sätt; bygg fler skolor och förskolor, bygg mer blandat och satsa på fler bostadsrätter i utsatta områden.

– Oavsett om du är uppvuxen i Gårdsten eller Tuve ska du inte behöva flytta från dina barndomskvarter bara för att du vill köpa en lägenhet, säger Sabina Music (C).


Göteborg bygger för fullt, inte minst på Hisingen och vid Backaplan där nya hyresrätter och bostadsrätter, skolor och kontor ska göra området till Hisingens centrum. Även längre norrut på Hisingen finns planer på byggnationer av småhus och flerbostadshus både i närtid och längre fram i tiden.

– För oss är det viktigt att se en levande byggmarknad för att skapa ett Göteborg för oss alla. Att skapa rätt förutsättningar för företag att kunna bygga och hålla tidplanen är viktigt. Att sätta mål som byggföretagen ska uppfylla är en självklarhet, men att detaljstyra materialval och byggkonstruktion hämmar utveckling av bra alternativa material, säger Sabina Music (C).

För Sabina och allianskollegorna i SDN Norra Hisingen har det också varit viktigt att inte låta byggplaner bli fördröjda. Det är viktigt att i starten av bygglovsplaner ta initiativ till en lokal medborgardialog, för att i ett tidigt skede få in synpunkter från boende och företagare i ett område.

– Vi har märkt att om vi hjälper medborgarna att skapa dialog med rätt nämnd direkt, så når vi mycket längre och får en bättre dialog. Till exempel i frågan kring idrottshallar som är en stor fråga för Norra Hisingen, säger Sabina Music (C).