Hans Arby tar över i trafiknämnden

Idag på torsdagens kommunfullmäktige valdes Hans Arby till förste vice ordförande i trafiknämnden i Göteborg stad.

Hans Arby tillträder efter Naod Habtemichael som lämnar sina politiska uppdrag för att fokusera på studier och arbeta med liberal opinionsbildning.

Nu tar Hans Arby vid och ska fortsätta arbetet för att förverkliga transportbehoven hos både medborgare och näringsliv och förbättra trafiksäkerheten och minska miljöstörningar från trafiken. Det handlar också om att underhålla och bygga ut stadens vägar, gator, cykel- och spårvagnsnät i samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer, samt andra intressenter.

För mig handlar det om att skapa rätt förutsättningar för ett enklare och mer hållbart vardagsliv för göteborgarna” och effektivare och mer hållbara transporter för näringslivet, säger Hans Arby, ny förste vice ordförande i trafiknämnden i Göteborg.

Centerpartiet gick till val på att utveckla cykelstaden Göteborg och har arbetat intensivt för att prioritera cykeln i stadsutvecklingen. Jag vill tacka Naod för ett gott arbete. Med Hans som ny förste vice ordförande i nämnden och med en lång bakgrund och erfarenhet av arbeta med trafikfrågor kan vi fortsätta det arbetet och arbeta för fler smarta kollektivtrafiklösningar där hållbarhetsfrågorna står i centrum, säger Emmyly Bönfors, kommunalråd.

Hans Arby är utbildad ingenjör på Chalmers. Han har mångårig erfarenhet av arbete inom teknik. Som entreprenör har han också startat ett bolag som erbjuder en samlad mobilitetstjänst. Hans har även arbetat som konsult på Trafikkontoret i Göteborg och arbetat fram styrdokument och strategier för trafikutvecklingen i regionen. Till vardags bor Hans på Hisingen med sin familj. På fritiden åker han gärna skidor, segelbåt eller tar fram kameran för att fotografera.

Här kan du läsa mer om nämndens arbete.