Ställ om från fossila bränslen till förnybara

I Göteborg är frågan om att ställa om från fossila bränslen till förnybara en prioriterad fråga. Hela staden jobbar utifrån Miljö-och klimatprogrammet, där det finns både mål och strategier för att vi ska kunna ha ett klimatavtryck nära noll 2030.

En viktig del för att nå det är att minska utsläppen drastiskt. I Göteborg vill vi öka elektrifieringen eftersom det både minskar utsläpp och buller vilket gör staden både renare och tystare. Därför ställer vi om kommunens fordonsflotta, alltså de bilar och fordon som kommunen äger och använder, så att de blir fossilfria. Vi gör det också lättare för stadens medborgare att ha elbil, exempelvis genom att bygga fler laddstolpar och se till att det finns tillräckligt mycket parkeringsplatser för att kunna ladda.

Men en hel del behövs göras på nationell nivå. Därför driver vi bland annat på för dessa frågor:

  • Öka elproduktionen i Sverige, exempelvis genom satsningar på vindkraft både på land och till havs, så vi producerar egen förnybar energi.
  • Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp. Med tekniken för minusutsläpp, som innebär att vi lagrar koldioxid från förnybara källor, kan vi få bort utsläppen helt.
  • Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten.
  • Öka biodrivmedelsproduktion i Sverige och stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel.