Underlätta för havsbaserad vindkraft

Vi behöver en saklig diskussion kring olika energislag och det saknas idag, när allt för mycket fokus läggs på kärnkraft kontra vindkraft. Istället för det som egentligen behöver diskuteras, nämligen hur vi hittar en lösning på energikrisen både här och nu och i framtiden. Det behövs breda överenskommelser och en plan framåt. Vi är inte kategoriskt emot kärnkraft, men havsbaserad vindkraft är otroligt effektiv och behövs.

- Det saknas en saklig diskussion kring etableringen av vindkraft, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Centerpartiet i Göteborg vill därför underlätta för havsbaserad vindkraft på kusten och vill ge den nya stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en fördjupad översiktsplan som visar var geografiskt det skulle fungera att bygga havsbaserad vindkraft, som ett tillägg till beslutet om den översiktsplan som togs i juni.

– Vi har inte tid att fastna i en populistisk energidebatt. Frustrationen från näringslivet växer, de efterfrågar förnybar energi, och framförallt en fördubblad elproduktion, säger Bönfors.