Fler ska kunna installera solceller

Med stigande elpriser har intresset för solceller vuxit lavinartat. Nyligen rapporterade SVT Nyheter att återbetalningstiden sjunkit från cirka 7,5 år till 2,5 år om nuvarande priser består. Hög lönsamhet för solceller är viktigt för fler ska våga investera.

Göteborg är den kommun som har mest installerad solkraft i hela landet. Kommunens egna bolag Göteborg Energi hade tidigare ett av marknadens bästa villkor för mikroproducenter, men sänkte i somras det påslag som bolaget betalar till hushåll för den solenergin från 15 till 5 öre/kWh.

Centerpartiet vill både förenkla och göra det mer lönsamt att installera solceller. I dagens läge behövs all grön el som kan produceras. Därför vill vi:

  • Höja Göteborg Energis ersättningen till mikroproducenter av grön el
  • Att Göteborg Energi slutar straffa mikroproducenter som producerar mer el än de konsumerar. Idag förlorar kunder påslaget om man överproducerar.
  • Införa en miljörabatt för bygglovsavgiften för nyproducerade hus och slopa bygglovsavgiften för solpaneler på befintliga hus.
  • Ändra de detaljplaner som omöjliggör för solceller i vissa områden i Göteborg, slopa regeln att röda tak inte får installera solceller.