Så stärker vi sveriges cybersäkerhet

Kampen för att stärka Sveriges cyberförmåga är avgörande för landets säkerhet. Varje dag attackeras myndigheter, institutioner, medier och företag digitalt av andra stater eller kriminella som agerar under andra staters skydd. Centerpartiet presenterar därför 6 förslag för att stärka Sveriges cybersäkerhet.

– Under flera år har de digitala säkerhetshoten mot Sverige ökat. Tyvärr har politiken inte lyckats ge svar på hur vi bäst ska försvara oss. Vi kan inte tolerera att våra motståndare kan ha större kännedom om våra svagheter än vad vi själva har, säger Niels Paarup-Petersen, talesperson för cybersäkerhet.

Centerpartiet lade för ett år sedan fram ett stort paket med 39 förslag för bättre svensk cybersäkerhet, förslag framtagna med Sveriges ledande experter på området. Men Centerpartiets förslag fick kalla handen i riksdagen.

– Vi får tyvärr konstatera att de partier som nu vill bilda regering, inte heller har velat vara med att leda Sverige in i den moderna konfliktens digitala verklighet. Nu är det skarpt läge och upp till bevis, säger Niels Paarup-Petersen.

Det är ingen tvekan om att de digitala attackerna mot Sverige sker varje dag och kommer att fortsätta.

– Konsekvenserna av cyberattacker kan vara mycket rejäla och träffa oförutsett även i Sverige, som när Coop fick stänga, de flesta svenska mediehus låg nere och Göteborgs Hamn blev lamslagen. Vi kan förvänta oss att den typen av attacker kommer öka, säger Mikael Larsson, försvarspolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag för stärkt svenskt cyberförsvar:

Kartlägg svagheter i Sveriges digitala infrastruktur

Främmande makter testar kontinuerligt om de kan göra digitala intrång eller andra attacker mot kritisk svensk infrastruktur. Och det finns svagheter att utnyttja. Det har vi sett i bland annat Kiruna, Västra Götaland och Gotland som alla attackerats senaste åren. Men Sverige testar inte själv kontinuerligt och konsekvent efter dessa svagheter. Det innebär att våra motståndare kan ha större kännedom om våra svagheter än vi själva. Det kan vi inte tolerera. Därför vill Centerpartiet se en kartläggning av svagheter i Sveriges digitala infrastruktur. Därefter måste vi sätta in tillräckliga nationella åtgärder för att åtgärda sårbarheterna.

Inför ett cyberhemvärn

Sverige har bara ett fåtal cybersoldater, men vi har en stor cybersäkerhetssektor som idag inte nyttjas. Här måste den kommande regeringen börja lyssna på Centerpartiet och införa ett cyberhemvärn som kan säkra att frivilliga med kunskap inom IT- och cybersäkerhet kan bidra till Sveriges försvarsförmåga. Många svenska deltar redan som frivilliga i det digitala försvaret av Ukraina. De borde få möjlighet att även bidra till försvaret av Sverige.

Stärk samarbetet mellan näringslivet och staten

En stor del av Sveriges kritiska produktion och infrastruktur är privat. Men samarbetet mellan stat och företag är undermåligt. Det måste till ett organiserat samarbete mellan näringslivet och staten på cybersäkerhetsområdet. Därför vill Centerpartiet att sektorsmyndigheterna ges ett tydligt ansvar för säkerhet i den digitala sfären och tar det på lika stort allvar som i den fysiska sfären. Sektorsmyndigheterna ska samarbeta med Cybersäkerhetscentret, som även måste samarbeta med näringslivet i större utsträckning än idag.

Inför ett cybercampus

Sverige behöver även satsa på forskning, innovation och utbildning kring cybersäkerhet för att stärka spetskompetensen i landet. Centerpartiet vill därför etablera ett cybercampus där frågorna kan utvecklas i en helhet. Cybercampus existerar redan idag i Norge, Tyskland, Schweiz. Alla dessa länder satsar redan idag kraftigt på forskning och utveckling kring cybersäkerhet. Sverige borde inte vara sämre.

Inför en IT-haverikommission

När intrång eller andra attacker sker måste samhället lära sig av det. Ett uppdrag bör därför ges till relevanta myndigheter att utreda stora IT-relaterade incidenter. På samma sätt som sker med flygolyckor idag. Det är avgörande att det från myndigheter och ut till näringsliv och offentliga organisationer skickas råd och rekommendationer så flera organisationer inte drabbas av samma problem.

Stärk motståndskraften mot desinformation

Men hoten finns inte bara kopplat till den fysiska verkligheten. Det handlar också om att skapa helt nya uppfattningar om verkligheten. Att skapa rädsla, osäkerhet och panik i befolkningen samt splittring och misstro mellan olika delar av befolkningen. Centerpartiet vill satsa på både breda kunskapshöjningar i samhället för att motverka destabilisering och öka motståndskraften.