Länsstyrelsen i Halland säger ja till havsbaserad vindkraftspark

Upp till ett hundratal havsbaserade vindkraftverk i Kattegatt utanför Varberg och Falkenberg. Det säger nu länsstyrelsen i Halland ja till. Enligt bolaget bakom satsningen kan den ge ström till mer än en miljon hushåll eller täcka industrins framtida behov.

Rickard Nordin, riksdagsledamot från Göteborg och klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, berättar att det är mycket välkommet att ännu en havsbaserad vindkraftspark kommit närmare förverkligande.

- De västsvenska behoven av ny elförsörjning snabbt är avgörande för de industrietableringar vi ser. Nu är det helt avgörande att regeringen snabbar på sin hantering och godkänner både denna och övriga projekt som ligger och samlar damm på regeringskansliet. Tillsammans kan de producera närmare hälften av Sveriges nuvarande behov av el och flera kan vara på plats innan 2030.