Miljö och klimat

  • Inför fria besök på återvinningsstationerna
  • Mindre miljögifter i förskola och äldreomsorgen
  • Fler laddstolpar i centrala Göteborg

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet är GöteborgsAlliansens gröna röst framåt!

Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige och Göteborg med vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder. Centerpartiet vill både minska utsläppen och med ny teknik ta bort koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären, så kallade minusutsläpp. Vi är övertygade om att vi här lokalt i Göteborg kan göra stor skillnad för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborgs Stad har ett viktigt ansvar och kan göra stor skillnad inom miljöområdet. Det handlar både om att säkerställa en giftfri vardag för våra barn i förskola och grundskola. Det handlar om att minska våra utsläpp genom att tillhandahålla tjänstebilar som endast går på förnybara bränslen. Det handlar om att göra det enklare för stads- och takodlingar. Det handlar om att bygga en grönare och klimatsmartare stad med större utrymme för cyklandet och minskade utsläpp i centrum.

För oss i Centerpartiet ligger miljön och klimatet oss varmt om hjärtat. Det är en av våra politiska profilfrågor och är frågor vi drivit under lång tid. Vi brinner för dessa frågor helt enkelt eftersom att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Göteborg. Klimatanpassning krävs i takt med klimatförändringarna och höjda vattennivåer men arbetet med att minska våra utsläpp behöver även intensifieras för att effektivt kunna minska den globala uppvärmningen.

Centerpartiet står för det gröna ledarskap som krävs inom dessa helt avgörande frågor framöver. Vi har engagemang och idéer, men också handlingskraft och lösningsfokus. För oss måste minskad klimatpåverkan alltid vara huvudfokus för politiken. Klimatet behöver inte fler symbolåtgärder utan resultat. Klimatet kan inte vänta utan behöver politik som minskar utsläppen och den globala uppvärmningen direkt.

Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta och miljövänliga val i sin vardag. Därför menar vi att Göteborgs Stad ska ta ett aktivt ansvar för miljöutvecklingen i Västsverige och rusta göteborgarna med konkreta verktyg för att minska sin klimatpåverkan. Göteborgarna måste

Centerpartiet menar att tillväxt och klimatansvar går hand i hand. Utan näringslivet, forskningssektorn och industrin kan Sverige och Göteborg inte göra den gröna omställning som krävs. Vi menar att Göteborg tvärtom kan bli en föregångsstad i hur samverkan med näringslivet kan leda till minskade utsläpp och resultatorienterade klimatåtgärder. Grön tillväxt och hållbar utveckling måste nyttjas i den gröna omställningen. Tiden är kort och klimatet behöver politik snabbt, därför måste åtgärder och reformer alltid ha utgångspunkten i utsläppsminskning och konkreta resultat. Göteborg kan i det avseendet gå före och visa andra kommuner i både Sverige, Europa och världen hur man kan kombinera jobbskapande och företagsutveckling med klimatansvar och miljöåtgärder.

Miljö och klimat är en fråga som berör hela Göteborg och alla göteborgare. Ett grönt ledarskap krävs för att Göteborgs Stad som kommun ska bli miljövänligare men också för att göteborgarna ska få redskap för att kunna leva klimatsmartare vardagsliv. Vi i Centerpartiet tror att klimat och tillväxt går hand i hand men för att kunna minska våra utsläpp krävs en resultatorienterad politik.

Tillsammans kan vi ta ansvar för miljö och klimat - även Framåt!

 

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg