Almedalsveckan 2023: 27 juni till 1 juli

OBS! Programmet uppdateras löpande. Just nu: 112 evenemang i listan.

Missa inte det årliga trädgårdsminglet hos Centerpartiet på Gotland, onsdagen den 28 juni!

Föranmälan är nu stängd, men kontakta Centerpartiet på Gotlands ombudsman Eva Ahlin på centerpartiet.gotland@centerpartiet.se eller 073-0822812 om du vill komma men inte har hunnit boka din plats.

Vad tycker partierna i viktiga samhällsfrågor?

Vad tycker partierna om frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen? Vad skiljer de olika partierna åt i dessa frågor? Tycker ungdomsförbunden lika eller har de en annan åsikt än sitt parti?

Under Almedalsveckan 2023 kan du träffa och prata med partirepresentanter från våra åtta partier. Under vissa dagar bemannas Partitorget med ungdomsförbundens representanter från CUF, Grön Ungdom, LUF, KDU, MUF, SSU och Ungsvenskarna.

Tid: Tisdag-fredag 12:00 - 17:00, lördag 12:00 - 15:00
Plats:
Almedalen, Partitorget,
Ämne:
Demokrati
Arrangör: Region Gotland, Almedalsveckan, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet

 

Tisdag 27 juni 2023

Ulrika Heie (C), ordförande i riksdagens trafikutskottet.

Färjan som landsväg - är Gotland en del av Sverige?

Det senaste årets kraftiga frakt- och biljettprishöjningar och kommande färjetrafikupphandling är två teman när vi tar oss an den större frågan om hur Sveriges enda ö-region kan och måste ges likvärdiga förutsättningar som resten av landet. Hur kan färjetrafiken utformas för att hålla ihop landet?

Tid: 14:30 - 15:30
Plats:
Donners plats 1, Donnerska huset
Ämne:
Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Region Gotland, Gotlands Trafikråd
Medverkande: Anna Amnéus, Moderator - Francisca Ramsberg, Överdirektör, Trafikverket - Ulrika Heie, Ordförande i riksdagens trafikutskott, Centerpartiet - Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordförande Region Gotland, Socialdemokraterna - Bo Ronsten, Distriktsidrottschef, RF-SISU Gotland
Cecilia Schelin Seidegård, Ordförande, Tillväxt Gotland - Yvonne Lindby, initiativtagare till namninsamling mot höga färjepriser

Emma Weisner (C), Europaparlamentariker.

Hur skapar vi en fossilfri vägtrafik?

I december ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Går det att nå våra klimatmål med en sänkt reduktionsplikt?

Tid: 15:00 - 16:00
Plats:
Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"
Ämne:
Näringsliv
Arrangör: Transportföretagen
Medverkande: Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen - Per Kågeson, fil dr, miljö- och styrmedelsanalys - Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna - Elin Söderberg, riksdagsledamot, Miljöpartiet - Emma Wiesner, europaparlamentariker, Centerpartiet - Anders Josephsson, moderator, Transportföretagen

Natalie Johansson, förbundsstyrelseledamot i Centerpartiets Ungdsomförbund.

Hur kan vi sänka trösklarna in till bostadsmarknaden?

Unga vuxna, invandrare och andra som ska ta sina första steg in på bostadsmarknaden har fått det allt svårare att förverkliga sina bostadsdrömmar. Vad behöver politiken göra för att sänka trösklarna in till bostadsmarknaden?

Tid: 16:05 - 17:00
Plats:
Hästgatan 13, "Vi finns i tältet som är synligt från Hästgatan"
Ämne:
Byggande, Ekonomi
Arrangör: Mäklarsamfundet
Medverkande: André Nilsson, Moderator. Bostadspolitisk Expert, Mäklarsamfundet - Rebecka Forsberg, Språkrör, Grön Ungdom - Douglas Thor, Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet - Stefan Sarmes, Vice förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet - Anton Holmlund, Vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet - Natalie Johansson, Förbundsstyrelseledamot, Centerpartiets Ungdsomförbund

Kommer president Biden lägga krokben för industrins omställning i Sverige?

President Bidens Inflation Reduction Act (IRA) innehåller stöd till grön industri på 369 miljarder dollar. Kärnkraft, elfordon, batterier, solceller och vindkraft, får stöd – om produktionen sker i USA. Hur ska europeiska företag kunna konkurrera på lika villkor? Och hur ska Sverige navigera?

Tid: 17:00 - 18:00
Plats:
S:ta Katarinagatan 6, "Klosterlängan"
Ämne:
Energi, Näringsliv
Arrangör: Uniper Sverige
Medverkande: Jan Wifstrand, moderator - Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Maria Sunér, VD, Svemin - Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige Johanna Kriisa, VD, BMW Sverige - Anna Berggren, Hållbarhetsdirektör, Perstorp - Carl Wangel, Governmental Relations Sweden, SSAB

Caroline von Seth, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.

Caroline von Seth, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.

Utmaningarna med dagens skola, klimatet och demokrati - vilka lösningar ser våra unga politiker?

Sveriges skola har fått kritik, bl.a. från OECD. Vad är de viktigaste åtgärderna som behövs för att utveckla den svenska skolan? Ambitiösa klimatmål tenderar att hamna i baksätet när andra kriser uppstår. Vad behöver vi göra för att bemöta klimatkrisen samtidigt som vi bemöter andra utmaningar?

Tid: 18:00 - 19:00
Plats:
Almedalen, scen
Ämne:
Demokrati
Arrangör: Region Gotland, Almedalsveckan
Medverkande: Caroline von Seth, Ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund - Rebecka Forsberg, Språkrör, Grön Ungdom - Erik Berg, Ordförande, Liberala Ungdomsförbundet - Nike Örbrink, Ordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet - Douglas Thor, Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet - Emil Eneblad, Ordförande, Ungsvenskarna - Ava Rudgren, Ordförande, Ung Vänster - Linus Wellander, Moderator, MUCF

Daniel Giertz, kandidat till kyrkomötet 2021, Centerpartiet.

Vad bör de politiska partiernas relation till kyrkovalet vara?

Vilken är egentligen en rimlig relation mellan riksdagspartier och Svenska kyrkans beslutande organ? Bör partierna ställa upp direkt och hur ska relationen då se ut mellan partistyrelsen och kyrkovalsgruppen?

Tid: 18:00 - 19:00
Plats:
Talarplats, Donnersplats
Ämne:
Kultur, Religion
Arrangör: Daniel Giertz
Medverkande: Daniel Giertz, kandidat till kyrkomötet 2021, Centerpartiet - Per-Arne Håkansson, Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet, riksdagsledamot för (S)


 Onsdag 28 juni 2023

Har den svenska debatten trumpifierats?

Det politiska samtalet ska inte vara en mysfika, men när väljarna tycker att polariseringen har gått för långt kan tilltron till demokratin urholkas. Vilket ansvar har politiken, media och intresseorganisationer för tonläget i debatten och förmågan till kompromiss och långsiktiga reformer?

Tid: 08:00 - 08:45
Plats:
Strandgatan 19, "TCO-landet, stora scenen"
Ämne:
Demokrati, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: TCO
Medverkande: Therese Svanström, ordförande, TCO - Bengt Westerberg, tidigare partiledare, Folkpartiet - Karin Enström, partisekreterare, Moderaterna - Sofia Wadensjö Karén, programdirektör, Sveriges Radio - Caroline von Seth, förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf) - Hanna Elving, Moderator

Jonny Cato, riksdagsledamot och migrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiets.

Så kan Sverige tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen

Sveriges förmåga att utveckla världsledande lösningar står och faller med att de bästa ingenjörerna examineras från våra lärosäten och att globala talanger väljer att flytta hit. Idag utexamineras det alldeles för få med relevant utbildning och för få globala talanger väljer att komma till Sverige.

Tid: 08:00 - 08:45
Plats:
Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"
Ämne:
Näringsliv, Innovation
Arrangör: Innovationsföretagen
Medverkande: Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd, Sweco Sverige - Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef, Afry - Jan Larsson, vd, Business Sweden - Jonny Cato, riksdagsledamot, Centerpartiet

Var är polisen? Om företagares utsatthet och otrygghet

Många företagare utsätts dagligen för brott. Den viktigaste lösningen, enligt dem själva, är fler synliga poliser. Samtidigt visar rapporten Brott mot företagare 2023 att endast 22 av 94 lokalpolisområden har en acceptabel polisnärvaro. Vad krävs för att Sveriges företagare ska få känna sig trygga?

Tid: 08:15 - 09:00
Plats:
Hästgatan 4, Vinäger
Ämne:
Näringsliv, Rättsväsende/brott
Arrangör: Företagarna
Medverkande: Pontus Lindström, brott- och säkerhetsexpert, moderator, Företagarna - Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten - Annika Gustavsson, företagare, Annika Gustavsson Jewellery - Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige - Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson, ledamot i justitieutskottet, Centerpartiet - Katja Nyberg, ledamot i justitieutskottet, Sverigedemokraterna

Yngst/Äldst? Spela roll

Vilken är egentligen en rimlig relation mellan riksdagspartier och Svenska kyrkans beslutande organ? Bör partierna ställa upp direkt och hur ska relationen då se ut mellan partistyrelsen och kyrkovalsgruppen?

Tid: 08:30 - 09:30
Plats:
Almedalen, Estradvagnen, "Alla röster ska höras"
Ämne:
Barn/ungdom, Äldre
Arrangör: Förbundet Vi Unga, SPF Seniorerna
Medverkande: Bartosz Stroinski, förbundsordförande, Förbundet Vi Unga - Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna - Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO - Ulrika Heie, ordförande i riksdagens trafikutskott, Centerpartiet - Elsa Valeberg, vice förbundsordförande, Förbundet Vi Unga

Helena Lindahl, ledamot skatteutskottet, Centerpartiet.

Vad vill partierna i skattepolitiken?

Inga stora förändringar har gjorts i Sverige skattesystem de senaste mandatperioderna. I Tidöavtalet pekas ett antal skattepolitiska ambitioner ut, bl.a. konkurrenskraftiga förutsättningar för tillväxt och investeringar samt underlättade ägarskiften. Vad vill riksdagspartierna med skattepolitiken?

Tid: 08:45 - 09:45
Plats:
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal: B23"
Ämne:
Ekonomi, Näringsliv
Arrangör: Entreprenörskapsforum, Företagarna
Medverkande: Patrick Krassén, Policychef och expert skattepolitik, Företagarna - Anders Broström, vd, Entreprenörskapsforum - Cecilia Rönn, ledamot skatteutskottet, Liberalerna - Per Söderlund, vice ordförande skatteutskottet, Sverigedemokraterna - Cecilia Engström, ledamot skatteutskottet, Kristdemokraterna - Helena Lindahl, ledamot skatteutskottet, Centerpartiet - Edward Riedl, ledamot finansutskottet, Moderaterna - Mathias Tegnér, ledamot skatteutskottet, Socialdemokraterna

Högkostnadsskydd i tandvården

Högkostnadsskydd i tandvården har diskuterats under många år. Samtidigt råder det stor brist på medarbetare i tandvården i många delar av landet. Så löser ett högkostnadsskydd tillgången till en jämlik och patientsäker tandvård i hela landet? Och hur mycket kommer en sådan reform kosta?

Tid: 08:45 - 09:30
Plats:
Mellangatan 1
Ämne:
Vård och omsorg
Arrangör: Praktikertjänst
Medverkande: Urban Englund, Tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst - Anders Jonsson, Cheftandläkare och moderator, Praktikertjänst - Sofia Nyström, Projektledare, Ramboll - Christofer Bergenblock, Riksdagsledamot, SoU, Centerpartiet - Peter Sikström, Generalsekreterare, SPF Seniorerna

The role of AI in society - how do we create an environment and ecosystem for innovation?

The technological development behind AI is advancing rapidly. What opportunities does AI create & how do we create an environment that keeps Sweden at the forefront of digitization? What are the risks? How do we work together to promote innovation to ensure we capture the benefits of new technology?

Tid: 09:00 - 10:45
Plats:
Hästgatan 1, "Googles yta"
Ämne:
Innovation, Digitalisering
Arrangör: Google
Medverkande: Joëlle Barral, Director of Research, Google - Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet - Helena Gellerman, Liberalerna

Abir Al-Shalani, EU-parlamentariker, Centerpartiet.

Europa stängt för dagen - humanitära konsekvenser av aktuella migrations- och asylpolitiska förslag

Vad får dagens politiska förslag för humanitära konsekvenser på kort och lång sikt? Och vad innebär egentligen den svenska regeringens paradigmskifte för att ena ett splittrat Europa och möjliggöra för människor att söka asyl?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats:
Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"
Ämne:
Internationella frågor, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Svenska Röda Korset
Medverkande: Martin Ärnlöv (moderator), generalsekreterare, Svenska Röda Korset - Bernd Parusel, forskare Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier - Malin Björk, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet - Abir Al-Shalani, EU-parlamentariker, Centerpartiet - Magnus Resare, riksdagsledamot, Moderaterna

Är solenergi lösningen på energikrisen?

Energikrisen har inte bara lett till höjda elkostnader, den har också fått upp intresset för förnybara energislag som inte ger några koldioxidutsläpp. Solenergi växer fort. Stor potential finns för samhället, men varför nyttjar inte fler solenergins fördelar? Hur kan solenergi lindra energikrisen?

Tid: 09:00 - 09:50
Plats:
Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan"
Ämne:
Byggande, Energi
Arrangör: Installatörsföretagen
Medverkande: Ola Månsson, VD, Installatörföretagen - Rickard Nordin, Talesperson i klimat- och energifrågor, Centerpartiet - Johnny Petré, Ordförande, Installatörsföretagen - Jonas Grafström, Miljöekonom och VVD, Ratio - Sandra Jonsson, Chef teknik och fastighet, Vasakronan - Mats Johansson, VD, Assemblin

AI som samhällsomvandlare - så påverkas företagen, ekonomin och jobben

AI är på väg att slå igenom på bred front med potential att omvandla stora delar av samhället. Hur påverkar det den globala ekonomin, svenska företag och jobben? Vilka effekter får den snabba transformationen på näringslivet, ekonomin och människan framåt – och hur kan samhället förberedas för det?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats:
Volters gränd 8
Ämne:
Digitalisering, Näringsliv
Arrangör: Swedbank
Medverkande: Johanna Bergman, Head of Strategic Initiatives, AI Sweden - Carolina Brånby, Jurist och policyansvarig, Svenskt näringsliv - Love Bonnier, Skribent och grundare, kommunikationsbyrån 500 - Johan Kreicbergs, Chef politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer - Joakim Skog, Ansvarig för strategisk framsyn, Vinnova - Johan Gunnarsson, CTO, Combitech - Elisabeth Thand Ringqvist, Näringspolitisk talesperson, Centerpartiet - Andreas Wallström, Prognoschef, Swedbank
Willy Silberstein, Moderator

Regelverk eller regelvärk? Hur minskar vi företagens regelbörda?

Varför blir regler krångliga? På vilket sätt skapar det problem för Sveriges företag? Och hur kan politiker och tjänstemän jobba för att hålla nere antalet regler och förenkla de som redan finns?

Tid: 09:30 - 10:15
Plats:
Hästgatan 4, Vinäger
Ämne:
Näringsliv, Annat
Arrangör: Företagarna
Medverkande: Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef, moderator, Företagarna - Mats Green, ledamot näringsutskottet, Moderaterna - Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande för näringsutskottet, Centerpartiet - Erik Östman, expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat, Företagarna

Elisabeth Thand Ringqvist (C), riksdagsledamot.

Forskarna frustar men ingen hör - upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter

Artificiell intelligens, text-as-data, text- och data mining. Digitala tekniker håller – ivrigt påhejade av politiken – på att revolutionera humanioran. Samtidigt står lagen ständigt i vägen, och hoppet man satte till upphovsrättsdirektivet infriades inte. Finns det någon väg framåt?

Tid: 09:30 - 10:30
Plats:
Skeppsbron 24, Joda Bar och kök
Ämne:
Forskning, Innovation
Arrangör: Wikimedia Sverige
Medverkande: Lisa Gemmel, Utredare, moderator, Svensk biblioteksförening - Eric Luth, Projektledare, Wikimedia Sverige - Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot, Centerpartiet - Fredrik Mohammadi Norén, Biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Uppkopplade och självkörande vägfordon – hur når vi dit?

Transportsektorns digitalisering kommer att göra hela vårt samhälle grönare, säkrare och mer resurseffektivt. Men hur når vi dit? Vilken teknik och uppkoppling krävs? Vad behöver politiken göra för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att digitalisera och koppla upp vägtrafiken?

Tid: 09:30 - 11:00
Plats:
Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens kyrkoruin"
Ämne:
Digitalisering, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Ericsson
Medverkande: Erik Ekudden, teknikchef (CTO), Ericsson - Ulrika Heie, ordförande i riksdagens trafikutskottet, Centerpartiet - Maria Stockhaus, ledamot i riksdagens trafikutskott, Moderaterna - Gunilla Svantorp, ledamot i riksdagens trafikutskott, Socialdemokraterna - Daniel Helldén, ledamot i riksdagens trafikutskott, Miljöpartiet - Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Mikael Larsson (C), riksdagsledamot.

Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?

Den svenska handelsflottan är nödvändig för Sveriges försörjningsberedskap. Hur många fartyg krävs för att säkerställa Sveriges försörjningsberedskap och vad behöver göras för att Sveriges handelsflotta ska öka?

Tid: 09:30 - 10:15
Plats:
Hamngatan 1, trädgården, "Maritim Mötesplats"
Ämne:
Säkerhet/försvar, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Medverkande: Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, Moderaterna - Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet - Lars Wistedt, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna - Mikael Larsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Martina
Johansson, Västerljung, invald från Södermanlands län

Martina Johansson (C), riksdagsledamot.

Den stora pensionsdebatten - är det slut med pensionspopulismen?

Under förra året stod pensionsutspelen som spön i backen. Politikerna tävlade i att komma med förslag på pensionsområdet. Samtidigt menar pensionsmyndigheten att hela pensionssystemet skulle behöva ses över och att respektavståndet minskat som en följd av de senaste årens pensionspopulism.

Tid: 09:30 - 10:30
Plats:
Strandgatan 27, trädgården, "Skandias trädgård"
Ämne:
Ekonomi, Äldre
Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus, Skandia
Medverkande: Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus - Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia - Janine Alm Ericson (MP), Riksdagsledamot, Miljöpartiet - Martina Johansson (C), riksdagsledamot, Centerpartiet - Isabell Mixter (V), Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

SLAPP - svenska journalister skräms till tystnad

Förtalsstämningar för att tysta granskande journalister är en realitet även i Sverige. Vad kan bransch, mediehus, enskilda journalister och politiken göra?

Tid: 10:00 - 10:45
Plats:
Strandgatan 19, "TCO-landet, lilla scenen"
Ämne:
Media/journalistik
Arrangör: Tidningen Journalisten
Medverkande: Annelie Östlund, journalist - Thomas Mattsson, vice ordförande, Utgivarna - Erik Larsson, ordförande, Reportrar utan gränser - Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker, Centerpartiet - Hanna Lundquist, moderator, Tidningen Journalisten

Elektrifiering utan avfall - hur gör vi rätt från början

Vad betyder omställningen för olika sektorer och hur påverkar omställningen näringsliv och politik. Vad behöver hända mellan näringsliv och politik samt industri och akademi.

Tid: 10:15 - 11:00
Plats:
fartyg, Teaterskeppet, "Stora matsalen"
Ämne:
Klimat/miljö, Näringsliv
Arrangör: Transformity
Medverkande: Nina Ekelund, Generalsekreterare (moderator), Hagainitiativet - Filip Johnsson, Professor och programchef, Mistra Electrification - Peter Engdahl, Enhetschef hållbara transporter, Energimyndigheten - Sara Davidsson, Hållbarhetschef, Stena Recycling - Mattias Johansson, Vd, Bravida - Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet - Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet

Stoppa inkompetensen, släpp in kompetensen

Att företag i Sverige har tillgång till rätt kompetens är avgörande för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Trots det vill många partier strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring. Hur påverkar stramare regler för arbetskraftsinvandring företagen och hur tänker politikerna?

Tid: 10:30 - 11:15
Plats:
Hästgatan 4, Vinäger
Ämne:
Näringsliv, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Företagarna
Medverkande: Catharina Bildt Grape, expert inom migration, integration och arbetsmarknad, moderator, Företagarna - Jonny Cato, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, migrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerpartiet - Ola Möller, ledamot i socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna - Magnus Resare, ledamot i socialförsäkringsutskottet, Moderaterna - Tomas Stenhuse, företagare och ägare, Stenhuse Gård

Kris och krig - kan kraftvärmen hjälpa oss?

Kraftvärmen har förmågor som kan göra skillnad. Detta är i linje med regeringens fokus på försörjningstrygghet. Vilka åtgärder och styrmedel behövs för att möjliggöra detta?

Tid: 10:30 - 11:15
Plats:
S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Ämne:
Energi, Klimat/miljö
Arrangör: Energiföretagen, Arena Energi
Medverkande: Åsa Pettersson, ​, Energiföretagen - Per Everhill, Tekniska Verken i Linköping​ - Maria Westrin, Energimyndigheten - Monica Haider, Socialdemokraterna - Camilla Brodin, Kristdemokraterna - Anders Ådahl, Centerpartiet - Lina Enskog Broman, Energiföretagen

Vi har effekten Sverige behöver – så designar vi framtidens cirkulära industri

Vilka möjligheter skapas med 500 MW effekt från förnybar energi? Vilka förutsättningar för nya affärsmöjligheter finns det för industrin i klimatomställningen?

Tid: 11:30 - 12:30
Plats: Strandgatan 22, "Trädgården"
Ämne:
Hållbarhet, Innovation
Arrangör: Jämtkraft
Medverkande: Ylva Andersson, Vd, Jämtkraft - Malin Strand, Projektledare, Fossilfritt Sverige - Niklas Daoson, Kommunstyrelseordförande, Östersunds kommun - Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet - Dan Andersson, Vd, EcoDataCenter - Fredrik Indebetou, Grundare, WA3RM - Beata Wickbom, Moderator

Psykiskt våld i vårdnadstvister – behövs en ny lagstiftning?

Psykologiskt våld i nära relationer saknar lagstiftning och påföljd. Trots att studier visar att personer som upplevt psykologiskt våld uppfattar det som allvarligare än fysiskt våld. Behövs en lagstiftning mot psykiskt våld i nära relationer?

Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Almedalen, Estradvagnen, "Alla röster ska höras"
Ämne:
Barn/ungdom
Arrangör: Föreningen Vårdnad Boende Umgänge
Medverkande: Matts Hertsberg, Ordförande, Vårdnad Boende Umgänge - Sverker Sikström, Professor i kognitiv psykologi, Lunds universitet - Erik Philipsson, Ordförande, Barnets Bästa - Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Nora Karlsson, förbundsstyrelseledamot, Centerstudenter.

Nora Karlsson, förbundsstyrelseledamot, Centerstudenter.

Framtidens liberala klimatreformer

Kan liberaler finna blocköverskridande lösningar som motar den globala uppvärmningen? Är liberalismen en grön ideologi? Och vilka klimatreformer är viktigast för framtidens beslutsfattare?

Tid: 12:30 - 13:30
Plats: Strandgatan 19, "TCO-landets Stora scen"
Ämne:
Klimat/miljö, Hållbarhet
Arrangör: Tankesmedjan Fores
Medverkande: Ulrica Schenström, vd, Fores - Viktor Karlsson, klimatpolitisk talesperson, LUF - Clara Falkenek, tidigare biträdande internationell sekreterare, MUF - Nora Karlsson, förbundsstyrelseledamot, Centerstudenter - Erik Wahlström, tidigare klimat- och energipolitisk talesperson, Grön ungdom - My Rohwedder, politisk kommentator, Aftonbladet - Torbjörn Nilsson, journalist, SvD - Jesper Gyberg Ek, director of public affairs, H2 Green Steel - Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen - Therese Svanström, ordförande, TCO - Tove Hovemyr, moderator, Fores

Kraft- och fjärrvärmestrategin - vägen till ny kraftvärme och negativa utsläpp?

Fjärr- och kraftvärmen spelar en nyckelroll i elektrifieringen. En nationell kraft- och fjärrvärmestrategi ska peka ut riktningen för en hållbar utveckling av sektorn. Men vad krävs för att utveckla framtidens hållbara kraft- och fjärrvärme med nettonollutsläpp och negativa utsläpp?

Tid: 12:30 - 13:15
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Ämne:
Energi, Klimat/miljö
Arrangör: E.ON, Arena Energi
Medverkande: Anette Blücher, vd, E.ON Energiinfrastruktur - Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten - Camilla Brodin, energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna - Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet - Malin Dahlroth, vd, Sysav

Elektricitet 4.0 - dags för en modern och hållbar energianvändning

Energieffektivitet och resurseffektivitet är kanske inte de hetaste ämnena i energidebatten, men de förtjänat mer uppmärksamhet! Hur ska svenskt näringsliv och politiken driva på utvecklingen?

Tid: 12:30 - 13:15
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens industris arena"
Ämne:
Energi, Hållbarhet
Arrangör: Dagens industri, Schneider Electric
Medverkande: Markus Wråke, vd, Energiforsk - Jenny Larsson, vd, Schneider Electrics Sverige - Anna Dennell, hållbarhetschef, Vasakronan - Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige - Fredrik Olovsson, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna - Martin Ådahl, Ekonmiskpolitisk talesperson, Centerpartiet

Från döyta till livboj - synen på landsbygden i snabb förändring

För nio år sedan skrev Per Schlingmann och Kjell A Nordström boken Urban Express. Tesen i boken var att landsbygden i princip skulle dö, det var i städerna som vår framtid låg. Med facit i hand kan vi konstatera att de fick 100 % fel.

Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Ämne:
Ekonomi, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Andreasson Public Relations
Medverkande: Tomas Uddin, kommunikationschef, Landshypotek Bank - Helena Lindahl, riksdagsledamot, Centerpartiet - Emilia Rapp, ledamot, Hela Sverige Ska Leva - Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitiskt chef, Stockholms Handelskammare - Carolin Dahlman, moderator

Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet.

Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet.

Engångs- och flergångsförpackningar i ett cirkulärt system, kan det fungera?

Förpacknings-, livsmedels- och restaurangbranschen är inne i en stor omställning med nya krav från EU på minskat avfall och på hur förpackningar får användas. Hur kan ett cirkulärt system se ut för engångs- och flergångsförpackningar? Och hur kan Sverige ta ledningen och visa vägen inom EU?

Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Strandvägen 43, "Dagens industri och Aktuell Hållbarhets Hållbart Näringsliv"
Ämne:
Hållbarhet, Näringsliv
Arrangör: Duni, Aktuell Hållbarhet, Dagens industri
Medverkande: Åsa Stenmarck, responsible for the national plastic coordination, Naturvårdsverket - Marcus Morfeldt, hållbarhetsansvarig, Visita - Erland Riis Lavsen, director circularity, Duni Group - Robert Dackeskog, vd, Duni Group - Anna Lilja, projektledare hållbarhet, Max Burgers AB - Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet - Catrin Offerman, moderator, Dagens industri

Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson och 2:a vice ordförande för Centerpartiet.

Hur kan vi stoppa kvinnohatet? - manifestation till Ing-Marie Wieselgrens minne

I ett av världens mest jämställda länder växer hatet mot kvinnor på internet och får konsekvenser i verkliga livet. Hat leder till våld.

Tid: 13:00 - 13:55
Plats: Talarplats, Donnersplats
Ämne:
Demokrati, Jämställdhet
Arrangör: Klara K Demokrati
Medverkande: Jeanette Gustafsdotter, Ordförande, Klara K Demokrati - Ulrika Liljeberg, Rättspolitisk talesperson, 2:a vice ordförande, Centerpartiet - Camilla Wagner, Ordförande, Fredrika Bremer-förbundet - Annika Strandhäll, Ordförande, S-kvinnor - Lars Stjernkvist, Ordförande, Ing-Marie Wieselgrens stiftelse – tillsammans för psykisk hälsa

Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder delade meningar. Var finns egentligen motsättningarna? Och hur skulle den svenska skogen påverkas om EU fick bestämma?

Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Fartyg, Svea, "fartyg, R/V Svea, inre hamnen"
Ämne: EU, Klimat/miljö
Arrangör: SLU
Medverkande: Ingrid Petersson, moderator - Göran Ståhl, professor skogsinventering, SLU - Camilla Sandström, professor statsvetenskap, Umeå universitet - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet - Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna - Cornelia Roberge, chef Riksskogstaxeringen, SLU - Mattias Lundblad, ansvarig klimatrapportering, SLU - Torgny Lind, forskare, SLU

Niels Paarup-Petersen, utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet.

Ska elever och föräldrar vara kunder?

Marknadsskolans intåg har lett till att elever och föräldrar i större utsträckning börjat ses som kunder. Vilka konsekvenser leder det till när skolan ses som en serviceinrättning snarare en plats för kunskapsinhämtning? Ska andra än lärare ha möjlighet att påverka undervisning och betygssättning?

Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, "Hörsal- Teatern Strand Hotell"
Ämne: Utbildning, Barn/ungdom
Arrangör: Sveriges Lärare
Medverkande: Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Sveriges Lärare - Åsa Fahlén, Ordförande, Sveriges Lärare - Björn Tyrefors, Forskare - Emma Leijnse, Journalist - Linus Sköld, Ledamot i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna - Niels Paarup-Petersen, utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet - Therez Almerfors, Kommunalråd (M), Uppsala - Josefin Malmqvist, Utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna

Elektrifiering utan elnät? Är energilagring och smarta elnät en del av lösningen?

Elnäten och energilagring har en central roll i klimatomställningen. Samtidigt är investeringsbehoven i elnätet omfattande och nätföretagen varnar för minskade eller försenade investeringar i elnäten. Kan en smart utbyggnad av elnätet i kombination med energilagring vara en del av lösningen?

Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Strandgatan 22
Ämne: Energi, Klimat/miljö
Arrangör: AFRY
Medverkande: Annika Viklund, CEO, Vattenfall Eldistribution - Thomas Johansson, CEO, Mine Storage - Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät - Louise Eklund, Energi- och näringspolitisk talesperson, Liberalerna - Martin Ådahl, Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet - Linda Pålsson, Divisionschef Energy, AFRY - Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef, AFRY

Vad gör politikerna för djuren?

Ska Sverige fortsätta ha minkfarmer och kommer betesrätten för kor att tas bort? Idag hörs få politiska röster för att förbättra för djuren, är politikerna nöjda med nuvarande nivå eller vill man t.o.m. sänka lagens ambitioner på djurskyddsområdet?

Tid: 13:30 - 14:30
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal E35"
Ämne: Djur/natur
Arrangör: Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, World Animal Protection
Medverkande: Rebecka le Moine, riksdagsledamot, Miljöpartiet - Marléne Lund Kopparklinkt, riksdagsledamot, Moderaterna - Beatrice Timgren, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna - Anders Karlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Christofer Bergenblock, Riksdagsledamot, Centerpartiet.

Christofer Bergenblock, Riksdagsledamot, Centerpartiet.

Kan alla medborgare få rätt till en meningsfull sysselsättning på en riktig arbetsplats?

Hur ska vi assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning få vara delaktiga och bidra på arbetsmarknaden?

Tid: 14:00 - 14:25
Plats: Cramérgatan, H315
Ämne: Mänskliga rättigheter
Arrangör: Riksföreningen JAG
Medverkande: Christofer Bergenblock, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Richard Kostenius, Vice ordförande, Riksföreningen JAG - Linda Forzelius, Riksföreningen JAG

Hur värnar vi tryck- och yttrandefriheten?

De senaste åren har det gjorts och föreslagits många inskränkningar av yttrandefrihet och öppenhet. Hur kan vi vända utvecklingen och stärka de tryck- och yttrandefrihetliga ryggraderna hos de politiska beslutsfattarna?

Tid: 14:00 - 14:55
Plats: Mellangatan 29, "Hotell Gute"
Ämne: Demokrati, Media/journalistik
Arrangör: Tidningsutgivarna, Journalistförbundet
Medverkande: Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna - Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet - Gunnar Strömmer, justitieminister, Moderaterna - Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker, Centerpartiet

Energisektorns digitalisering avgör den gröna omställningen – hur lyckas vi?

Energisektorns digitalisering avgör om Sverige kommer att lyckas med den gröna omställningen - men hur får vi till den uppkoppling och digitala teknik som krävs?

Tid: 14:00 - 15:00
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens kyrkoruin"
Ämne: Digitalisering, Energi
Arrangör: Ericsson
Medverkande: Erik Ekudden, CTO, Ericsson - Monica Haider, riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Mats Green, riksdagsledamot, Moderaterna - Camilla Brodin, riksdagsledamot, Kristdemokraterna - Anders Ådahl, riksdagsledamot, Centerpartiet - Kristofer Fröjd, affärsutvecklingschef, Ellevio - Luisa Orre, inköpschef (CPO), H2 Green Steel - Mats Tullgren, regionnätschef, E.ON - Staffan Åkesson, CTO, Telia - Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen - Mattias Johansson, VD, Bravida - Per Witalisson, VD, Eolus Vind - Magnus Aschan, moderator, Teknikministeriet

Staten och kapitalet – så får vi dem i samma båt

Klimatomställningen förutsätter en omfattande elektrifiering. Behovet av el beräknas öka från dagens 140 TWh till drygt 300 TWh på bara ett par decennier. Detta kräver investeringar på hundratals miljarder kronor. Hur finansierar vi den nya elproduktionen? Vad är statens roll?

Tid: 14:00 - 15:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Ämne: Energi
Arrangör: Fortum Sverige, Arena Energi
Medverkande: Peter Strannegård, vd, Fortum Sverige - Kristin Magnusson Bernard, vd, Första AP-fonden - Annika Winsth, chefsekonom, Nordea - Laura Hartman, chefsekonom, LO - Elisabeth Thand Ringquist, riksdagsledamot, Centerpartiet - Fredrik Olovsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Edward Riedl, ordförande Finansutskottet, Moderaterna - Jörgen Huitfeldt, moderator

Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet.

Vad gör Centerpartiet för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken? Utfrågning av riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Vilka viktiga frågor ligger på deras bord efter valet.

Tid: 14:30 - 14:50
Plats: Hamnplan, H203, "Sparbankernas tält"
Ämne: Ekonomi, Näringsliv
Arrangör: Sparbankernas Riksförbund
Medverkande: Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet - Lennart Ekdal, moderator

Så kan matchningsinsatser för arbetssökande utvecklas för att skapa ännu fler jobb

Matchningstjänster för arbetssökande har funnits i sin nuvarande form sedan 2014, och har kontinuerligt utvecklats med goda resultat som följd. De är nu en viktig del av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det går dock att utveckla matchningstjänsterna ytterligare för att skapa ännu fler jobb.

Tid: 14:30 - 15:30
Plats: Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, "Lokal "Vall"
Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Werket AB
Medverkande: Rasmus Rossi, Arenakoncernen - Rikard Westerlund, HelloLilly - Tony Nilsson, Guldjobbet - Donnie Senkal, Clustera - Petter Strömberg, Coachgruppen - Camilla Mårtensen, Riksdagsledamot, Liberalerna - Johanna Haraldsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Jonny Cato, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Petter Carolusson, Arbetsförmedlingen

Stefan Bergström, stadsmiljö- och exploateringskommunalråd Sundbyberg, Centerpartiet.

Stefan Bergström, stadsmiljö- och exploateringskommunalråd Sundbyberg, Centerpartiet.

Bostadsbyggandet och klimatmålen - utmaningar för kommunerna i en koldioxidintensiv sektor

Sveriges tillväxtkommuner har ett stort behov av ökat bostadsbyggande, men bygg- och fastighetssektorn står samtidigt för stora utsläpp och många kommuner har ambitiösa klimatmål att leva upp till. Hur ska den ekvationen lösas på bäst sätt?

Tid: 14:30 - 15:20
Plats: Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, "Lokal "Vall"
Ämne: Hållbarhet, Byggande
Arrangör: K2A
Medverkande: Sara Kukka-Salam, KSO Solna, Socialdemokraterna - Stefan Bergström, stadsmiljö- och exploateringskommunalråd Sundbyberg, Centerpartiet - Åsa Lindhagen, klimatborgarråd Stockholm, Miljöpartiet - Oscar Lavelid, byggeneral, Stockholms stad - Beatrice Rindevall, ordförande, Naturskyddsföreningen - Erik Wijkmark, medgrundare och arkitekt, K2A - Pontus Ekerljung, moderator

Flytande havsvind – tekniken som förändrar allt

Hur ska vindkraften kunna leverera el när det inte blåser? Frågan ställs ofta. Men i takt med nya tekniska framsteg där vindkraften byggs längre ut från land, där det blåser mer, faller frågan i ett helt nytt ljus.

Tid: 14:30 - 15:15
Plats: fartyg, Teaterskeppet, "Lilla matsalen"
Ämne: Energi, Hållbarhet
Arrangör: Freja Offshore
Medverkande: Magnus Hallman, VD, Freja Offshore - Johanna Lakso, VD, Power Circle - Filip Johnsson, Professor i energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola - Lina Kinning, Moderator, Svensk Vindenergi - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Isak From, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet.

Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet.

Hoten mot hyresrätten – förslumning och byggstopp

Förutsättningarna för att äga och bygga nya hyresrätter har försämrats dramatiskt. Nödvändiga upprustningar hotas och nyproduktionen har i stort sett kollapsat. Samtidigt är renoveringsbehovet stort och behovet av nya hyresbostäder i våra tillväxtregioner enormt.

Tid: 14:45 - 15:30
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, "Paviljongen"
Ämne: Byggande, Ekonomi
Arrangör: Bostadspolitik.se
Medverkande: Anna Bellman, Moderator - Kent Persson, Samhällspolitisk chef, Heimstaden -
omas Ernhagen, Chefsekonom, Fastighetsägarna - Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen - Johan Löfstrand, Ordförande, Sveriges Allmännytta, Riksdagsledamot (S) - Alireza Akhondi, Bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet - Mikael Eskilandersson, Bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Vätgasklivet för transportsektorn

Det växer intresse för vätgas i allt tyngre fordon i form av lastbilar, bussar, men även i båtar, flyg och tåg. Vi ser en infrastruktur växa fram, men kommer fordonen att produceras i takt med utbyggnaden av vätgastankstationer?

Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Donnersgatan 6, "Hansaplatsen"
Ämne: Energi
Arrangör: Vätgas Sverige
Medverkande: Mattias Goldmann, Grundare, Ansvarig Bil- och Bränsle, 2030 Sekretariatet - Mikael Antonsson, Sales & Business Development Manager, Everfuel - Christer Wikner, President & CEO, Metacon - Jonas Åkermark, Country Manager, Norwegian Hydrogen - Christer Bruzelius, Senior Partner & Project Owner, Gotland Tech Development - Gotlandsbolaget - Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Framgångsreceptet för framtidens entreprenörer och företag - vad krävs för att lyckas?

Vad är nycklarna till framgång för entreprenörer och företag i dagens utmanande ekonomiska klimat? Hur kan vi locka investeringar och skapa en gynnsam miljö för entreprenörskap?

Tid: 15:00 - 15:30
Plats: Donnersgatan, "Techarenan"
Ämne: Ekonomi, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: SPP och Storebrand, Techarenan
Medverkande: Shoka Åhrman, Sparekonom och strateg, SPP och Storebrand - Caroline Farberger, Styrelsearbetare och näringslivsprofil, Wellstreet - Shervin Razani, serieentreprenör, investerare och Draknästet-profil, Jurek - Elisabeth Thand Ringqvist, Vice ordförande Näringsutskottet Riksdagen, Centerpartiet - Anders Johansson, Moderator, SPP och Storebrand

Öga för öga eller förlåtelse?

Kriminalvård eller straffverk? Ska fokuset ligga på att avskräcka för kriminella handlingar genom hårda straff?

Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén
Ämne: Religion, Rättsväsende/brott
Arrangör: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen
Medverkande: Ulrika Liljeberg, andre vice ordförande, jurist och åklagare, Centerpartiet - Jacques Mwepu, fängelsechef Kumla, Kriminalvården - Sebastian Stakset, Evangelist och musiker, - Heart of Evangelism - Felicia Ferreira, Chefredaktör, moderator, Tidningen Dagen

Golnoush Lundén Faez, Centerpartiet, Region Kronoberg, Socialtjänsten Alvesta.

Kan AI förbättra bedömningar av psykiskt och fysiskt våld?

När vi talar om andra personer som utsatts för våld i nära relationer tänker vi ofta på fysisk våld, men data visar på att personer som upplevt våldet oftast uppfattar det psykologiskt våld som allvarligare än det fysiska våldet. Kan AI hjälpa oss att bedöma allvarligheten av våld?

Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Hästgatan 13
Ämne: Forskning, Digitalisering
Arrangör: Lunds universitet
Medverkande: Sverker Sikström, Professor, psykologi, Lunds universitet - Karl Åström, Professor AI, LTH, Lunds universitet - Ingar Brinck, Professor, filosofi, Lunds universitet - Richard Aspegren, Präst, RFSL - Golnoush Lundén Faez, Centerpartiet, Region Kronoberg, Socialtjänsten Alvesta - Matts Hertsberg, Ordförande, Föreningen Vårdnad, Boende, Umgänge - Marta Lasota, Doktorand, Uniwersytet SWPS

Anders Karlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Dags att lagstifta om biltvätt på gatan?

Nästan varannan biltvätt utförs idag på gatan vilket har stor påverkan på vår natur. Reglerna för biltvätt på gatan regleras idag av kommunerna själva. Är det nu dags att nationellt lagstifta om biltvätt på gatan? Hur skulle i så fall en sådan lag se ut och vad säger politiker och experter om detta?

Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Ämne: Hållbarhet, Klimat/miljö
Arrangör: Hållbar biltvätt
Medverkande: Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt - Emma Nohrén, Ordförande Miljö och jordbruksutskottet, Miljöpartiet - Anders Karlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet - Daniel Claesson, Moderator

Magnus Wallerå, sekreterare, Centerpartiet.

Valanalys – gruppterapi eller valvinnare?

Efter valen görs valanalyser av de politiska partierna. Dessa publiceras och har fått allt större uppmärksamhet. Men vad betyder de egentligen?

Tid: 16:00 - 16:45
Plats: Mellangatan 1, "Utsikt"
Ämne: Kommunikation/information
Arrangör: PRECIS
Medverkande: Per Rosencrantz, sekreterare, Moderaterna - Magnus Wallerå, sekreterare, Centerpartiet

Därför behöver världen ett nytt elektriskt transportsystem

Elektrifieringen är en av vår tids stora teknikskiften och har fundamentala konsekvenser för hur olika branscher kommer att se ut framöver. Hur kommer det framtida elektriska transportsystemet se ut?

Tid: 16:00 - 16:45
Plats: Electric Garden, Blockgränd 6
Ämne: Innovation, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Electric Garden - Cake, Einride, Heart Aerospace samt X-shore
Medverkande: Gunilla Svantorp, Rikstadsledamot (S), Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Helene Gellerman, Riksdagsledamot, Liberalerna - Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna
Ulrika Heie, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Jenny Keisu, VD och medgrundare, X Shore - Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace - Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride - Stefan Ytterborn, VD och grundare, CAKE

Öka renoveringstakten sista kvarten - så klarar fastighetssverige dyrare el och värme

Det finns behov från år tillbaka, att rusta och renovera Sveriges fastighetsbestånd med fokus på energieffektivisering, hållbara material, ny teknik och miljösmarta lösningar. Hur skapar vi förutsättningar för att på riktigt öka renoveringstakten? Vilka risker finns om vi inte lyckas?

Tid: 16:30 - 17:15
Plats: Strandvägen 4.1, "Di-tältet"
Ämne: Byggande, Energi
Arrangör: Dagens industri, Fasadgruppen
Medverkande: Peter Bennich, senior rådgivare, Energimyndigheten - Björn Berggren, energiexpert, Sveriges Allmännytta - Richard Nordin, riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson,, Centerpartiet - Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen - Martin Jacobsson, vd, Fasadgruppen - Andreas Carlén, moderator, Bonnier News

Centermingel i trädgården på Solbergatan 30

Varje år under Almedalsveckan bjuder Centerpartiet på Gotland in till ett Centermingel i trädgården på Solbergatan 30. Välkommen till en trevlig gotländsk sommarkväll i goda vänners lag och med ett uppdukat buffébord.

Tid: 19:00 - 22.30
Plats: Solbergagatan 30, Visby.

Anmäl dig här!

Missa inte Muharrems första tal som partiledare på stora scenen i Almedalen klockan 19:00, torsdagen den 29 juni!

Torsdag 29 juni 2023

Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet.

Vad händer med jämställdheten?

I snitt är männens livsinkomst flera miljoner högre än kvinnors. Kvinnor tjänar och sparar mindre pengar än män, och tar större ansvar för hushåll och barnomsorg. Vägen till ekonomisk frihet och jämställd ekonomi går långsamt. Vad gör vi idag och vad saknas?

Tid: 08:00 - 09:15
Plats: Peder Hardingsväg 12, trädgården
Ämne: Jämställdhet, Ekonomi
Arrangör: Centerkvinnorna Stockholms län
Medverkande: Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Cecilia Elving, Förbundsordförande, Liberala kvinnor - Camilla Frankelius, Förhandlingschef, Sveriges ingenjörer - Magdalena Nour, Hållbarhetskonsult - Amandah Andersson, Politiskt sakkunnig, Centerkvinnorna

Michaela Haga (C), regionpolitiker och distriktsordförande i Stockholms läns partidistrikt.

Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu

Det är farligare utanför bilen än inuti. Forskningen visar att ca 7 000 människor dör varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Trafiken står för en betydande del av dessa luftföroreningar. Bilanvändning leder även till minskad fysisk aktivitet som i sig ger stora bl.a negativa hälsoeffekter.

Tid: 08:00 - 09:30
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E30"
Ämne: Hållbarhet, Klimat/miljö
Arrangör: Gröna Mobilister
Medverkande: Jesper Johansson, Ordförande, Gröna Mobilister - Marie-Louise Luther, Intressepolitiskt sakkunnig miljö/funktionshinderspolitik, Astma- och Allergiförbundet - Michaela Haga, Regionpolitiker, Centerpartiet - PUSH - Jonathan Levin, Miljöskyddsinspektör, Region Gotland

Anders Ådahl, Centerpartiets talesperson för forskning och högre utbildning.

Urholkning av ersättningsbeloppen i högre utbildning

Ersättningsbeloppen inom högre utbildning har urholkats under en längre tid. Vilka utmaningar och lösningar finns för en ändamålsenlig resurstilldelning?

Tid: 08:00 - 09:00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B51"
Ämne: Utbildning
Arrangör: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Medverkande: Linn Svärd, moderator, SFS - Anders Söderholm, rektor, KTH - Anders Ådahl, talesperson för forskning och högre utbildning, Centerpartiet - Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF - Klara Dryselius, tillträdande vice ordförande, SFS

Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas? Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Onsdag till fredag kan man lyssna till "Heta panelen" som idag gästas av företrädare för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Politikerna ställer frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, Medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem. Frukost serveras från 07.30 till 08.00. Arrangemanget är en del ny arena i Almedalen för tvärgående dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg som organiseras av stiftelsen Leading Health Care, Lif - de forskande läkemedelsföretagen och Swedish Medtech.

Tid: 08:00 - 09:20
Plats: Strandgatan 20, "Volare"
Ämne: Vård och omsorg, Innovation
Arrangör: Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech
Medverkande: Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och gruppledare, Socialdemokraterna - Carina Örgård (V), regionråd VGR, Vänsterpartiet - Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot, Centerpartiet - Johan Färnstrand, vd, Lif - de forskande läkemedelsföretagen - Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care - Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech - Emma Henriksson, ordförande, Storstockholms diabetesförening

Ny ordning för förpackningsinsamlingen

De kommande åren väntar flera stora förändringar i det svenska systemet för förpackningsinsamling. De förändrade lagkraven kommer att innebära både utmaningar och möjligheter. Hur förbereder sig kommunerna och näringslivet?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Strandgatan 22, "Trädgården"
Ämne: Hållbarhet, Klimat/miljö
Arrangör: Tailor-Made Responsibility (TMR)
Medverkande: Jan Troell, Bolagsjurist, TMR - Lars Stjernkvist, Ordförande, Avfall Sverige - Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner - Stina Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

EU:s djurpolitik om ungdomsförbunden fick bestämma

Mitt under pågående översyn av EU:s djurskyddslagstiftning är det val till Europaparlamentet. Vilka prioriteringar för ökat djurskydd har ungdomsförbunden? Ska pälsfarmning och burar inom EU:s livsmedelssystem fasas ut? Hur kan Sverige visa vägen?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Kilgränd 1
Ämne: Djur/natur, EU
Arrangör: Djurens Rätt
Medverkande: Axel Holmlund, Förste vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet - TBA, Centerpartiets Ungdomsförbund - TBA, Grön Ungdom

Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?

Vad säger näringsliv och politiker om näringslivets förväntningar på regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan. Hur svarar politiker upp på detta i EU och Sverige? Hur skapas legitimitet för klimatpolitiken?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats: fartyg, Teaterskeppet, "Lilla matsalen"
Ämne: Klimat/miljö, Näringsliv
Arrangör: Hagainitiativet
Medverkande: Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet - Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet - Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot, Moderaterna - Emma Wiesner, ledamot Europaparlamentet, Centerpartiet - Anders Egelrud, Vd, Stockholm Exergi - Erik Ljungberg, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Swedbank - Sofie Eliasson Morsink, Vd, Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Vad kan vi förvänta oss av Socialdemokraternas och Centerpartiets dag?

Vad kommer partierna att fokusera på under torsdagen och vilka är de stora samhällsfrågorna som diskuteras mest just nu?

Tid: 10:00 - 10:15
Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen"
Ämne: Partiets halvdag
Arrangör: Expressen
Medverkande: Viktor Barth-Kron, politisk kommentator, Expressen - Karin Olsson, biträdande chefredaktör, Expressen - Patrik Kronqvist, politisk redaktör, Expressen - Victor Malm, kulturchef, Expressen

Ett år till EU-val - partiernas djurpolitiska prioriteringar

Mitt under pågående översyn av EU:s djurskyddslagstiftning är det val till Europaparlamentet. Vilka prioriteringar för ökat djurskydd har partierna? Blir nästa mandatperiod den sista med pälsfarmning och burar inom EU:s livsmedelssystem? Hur kan Sverige visa vägen?

Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Kilgränd 1
Ämne: Djur/natur, EU
Arrangör: Djurens Rätt
Medverkande: Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Malin Björk, Europaparlamentariker, Vänsterpartiet - Malin Larsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Svensk miljöpolitik – hjälper eller stjälper den kemiindustrins gröna omställning?

Om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045 krävs nytänkande, innovation och stora investeringar - och det börjar med kemiindustrin. Sverige behöver en kemikaliepolitik som tar avstamp i behovet av säker och hållbar kemi. Utan kemi blir det ingen grön omställning.

Tid: 10:10 - 11:00
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Ämne: Klimat/miljö, Näringsliv
Arrangör: IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Medverkande: Jonas Heydl, ordförande, Kemibranschkommittén, IKEM - Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM - Anna Henstedt, chef Miljö, Internationell lagstiftning samt Forskning & Utveckling, Mobility Sweden - Lili André, riksdagsledamot, Näringsutskottet, Kristdemokraterna - Anders Ådahl, riksdagsledamot, Näringsutskottet, Centerpartiet - Beatrice Timgren, riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna - Malin Strand, policystrateg, Fossilfritt Sverige

Med färre och enklare regler skapas fler jobb

Om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045 krävs nytänkande, innovation och stora investeringar - och det börjar med kemiindustrin. Sverige behöver en kemikaliepolitik som tar avstamp i behovet av säker och hållbar kemi. Utan kemi blir det ingen grön omställning.

Tid: 10:10 - 11:00
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Ämne: Besöksnäring, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Medverkande: Jonas Heydl, ordförande, Kemibranschkommittén, IKEM - Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM - Anna Henstedt, chef Miljö, Internationell lagstiftning samt Forskning & Utveckling, Mobility Sweden - Lili André, riksdagsledamot, Näringsutskottet, Kristdemokraterna - Anders Ådahl, riksdagsledamot, Näringsutskottet, Centerpartiet - Beatrice Timgren, riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna - Malin Strand, policystrateg, Fossilfritt Sverige

Integritet i arbetslivet - ett komplext perspektiv som måste regleras

Möjligheten att övervaka har exploderat de senaste tio åren och arbetsgivare gör intrång i anställdas privatliv i allt större utsträckning. Det kan handla om digital integritet men också integritet av icke-digital karaktär, som drogtester. Samtidigt är lagstiftningen utspridd som ett lapptäcke.

Tid: 11:05 - 11:55
Plats: Strandgatan 19, "TCO-landet, stora scenen"
Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Annat
Arrangör: Unionen
Medverkande: Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen - Paulina Brandberg, Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister - Niels Paarup-Petersen, Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet - Susanna Kjällström, Förbundsjurist, Unionen - Mattias Beijmo, Moderator, Frilans/Digitaliseringsexpert

Så brandsäkrar vi teknikutvecklingen och elektrifieringen

Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen går snabbt - energiomställningen och elektrifieringen skapar möjligheter - men bidrar också till nya säkerhets- och brandrisker. Under de kommande 20 åren bedöms elanvändningen öka från 140 TWh till 330 TWh per år.

Tid: 11:05 - 11:55
Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, "Bildstenshallen"
Ämne: Säkerhet/försvar
Arrangör: Säkerhetsarenan
Medverkande: Anders Persson, Generaldirektör, Elsäkerhetsverket - Marléne Lund Kopparklint, Riksdagsledamot, Moderaterna - Denis Begic, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Larry Söder, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna - Ville Bexander, Expert, Brandskyddsföreningen - Mats Björs, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen - Jacob Risberg, Riksdagsledamot, Miljöpartiet - Anders Karlsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Jesper Werneskog, Projektledare, PowerCircle - Sofie Quant, Moderator, Brandskyddsföreningen

Det här är Muharrem - Centerpartiets utmaningar i förändringens tid

Ett partiledarbyte senare och fortsatt tid i opposition, vart vill Centerpartiet? Blir C kvar i mitten och vem gör dem i så fall sällskap?

Tid: 12:15 - 12:30
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens industris arena"
Ämne: Partiets halvdag, Näringsliv
Arrangör: Dagens industri
Medverkande: Andreas Johansson, Moderator, Dagens industri - Muharrem Demirok, partiledare, Centerpartiet

Staten och marknaden - om förutsättningarna för mycket el, till rimlig kostnad, när den behövs

Elproduktionen i Sverige spås fördubblas inom de närmsta 20 åren och elnätet måste byggas ut för att möta stegrande efterfrågan på el från nya industrier, innovationer och omställningen till fossilfri energi.

Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Donnersgatan 6, "Hansaplatsen"
Ämne: Energi, Klimat/miljö
Arrangör: Statkraft Sverige AB
Medverkande: Markus Wråke, VD, Energiforsk - Ulrika Liljeberg, Statlig utredare, riksdagsledamot, Centerpartiet - Peter Wigert, Finansdirektör, Svenska Kraftnät - Bo Diczfalusy, Fd. direktör International Energy Agency, senior råggivare - Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige AB - Anna Alexandersson, Senior Verksamhetsutvecklare Vätgas, Statkraft Sverige

Vad är ett barns liv värt?

Det är mer regel än undantag att barn tvingas till umgänge med våldsutövande och högst olämpliga föräldrar. Barn är det enda brottsoffer som tvingas träffa sin förövare ensam och utan skydd, så vi ställer oss frågan: Vad är ett barns liv värt? Hur kan detta någonsin vara utifrån barnets bästa?

Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio, "Inne i biosalongen"
Ämne: Barn/ungdom
Arrangör: Brinn för barnen, Advokatbyrå Rebecca Lagh, Trygga Vuxna
Medverkande: Markus Wråke, VD, Energiforsk - Ulrika Liljeberg, Statlig utredare, riksdagsledamot, Centerpartiet - Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister, Moderaterna - Olga Persson, Ordförande, Unizon - Björn Tingberg, forskare, leg. sjuksköterska och leg. psykolog, Karolinska institutet för Kvinnors och barns hälsa - Mikael Thörn, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Juno Blom, ledamot Justitieutskottet, Liberalerna - Annika Strandhäll, ledamot Justitieutskottet, Socialdemokraterna - Martina Johansson, Politisk talesperson, Centerpartiet - Senam Gharaee, Grundare av lextintin, Lextintin

Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Hur får vi klimatpositiva initiativ och kolsänkor att harmonisera?

Sverige har som mål att bli klimatpositivt efter år 2045. För att nå målet om klimatpositivt behövs kolsänkor som ger minusutsläpp. Flera företag har tagit klimatpositiva initiativ och flera energibolag planerar för stora kolsänkor genom BioCCS, men hur får vi dessa två initiativ att harmonisera?

Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Specksrum 4, "Gotlands Kulturrum Bönsalen"
Ämne: Klimat/miljö, Energi
Arrangör: Klimpo
Medverkande: Fredrik Ekström, Vd, Nasdaq Stockholm - Johan Knaust, Vd, K2A (Inbjuden)
Erik Florman, Hållbarhetschef, Akademiska Hus - Karolina Unger, Vd, Klimpo - Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet - Shulin Chang, Sustainibility and Climate Strategy, Klarna (Inbjuden) - Soraya Axelsson, Commercial Director CCS, Öresundskraft

Varför är resiliens den nya hållbarhetsfrågan?

Turbulensen och den ökade osäkerheten i världen har lett till att arbetet med att stärka motståndskraften i allt från länder och företag, till samhällen och dess system är mer aktuellt än någonsin. Men vad betyder egentligen resiliens för hållbar utveckling?

Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Strandgatan 22, "Trädgården/innergården"
Ämne: Hållbarhet
Arrangör: Sweco
Medverkande: Annika Elmgart, Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB - Erik Brandsma, VD, Sveaskog - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Magnus Qvant, Co-Founder, Nordic Urban Resilience Institute - Andreas Gyllenhammar, (moderator) hållbarhetschef, Sweco

Hur vill riksdagspartierna lösa kriserna för klimat och natur?

Redan idag medför klimatkrisen förödande konsekvenser för människor och natur världen över. Krisen för den biologiska mångfalden är lika akut. Men de politiska lösningarna svarar inte upp mot utmaningarna. För att vända utvecklingen krävs modiga beslut, kraftfulla åtgärder och brett samarbete.

Tid: 13:15 - 14:30
Plats: Donnersgatan 6, "Hansaplatsen"
Ämne: Klimat/miljö
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Medverkande: Carl-Wiktor Svensson, Kristdemokraterna - Elin Nilsson, Liberalerna - Elin Söderberg, Miljöpartiet - Helena Storckenfeldt, Moderaterna - Håkan Svenneling, Vänsterpartiet - Joakim Järrebring, Socialdemokraterna - Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna - Stina Larsson, Centerpartiet - Beatrice Rindevall, moderator, Naturskyddsföreningen - Karin Lexén, moderator, Naturskyddsföreningen

Hur viktig är a-kassan egentligen?

Det första människor tänker på när de hör ordet a-kassa är ekonomisk trygghet till arbetslösa. 2022 var det ungefär 228 000 personer som fick a-kassa, 14,4 miljarder betalades ut. Men hur viktig är a-kassan egentligen för individens trygghet, en stabil samhällsekonomi och en flexibel arbetsmarknad?

Tid: 13:30 - 14:15
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B23"
Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Akadamikernas a-kassa
Medverkande: Teresa Carvalho, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, Moderaterna - Marta Aguirre, Ledamot Regionfullmäktige, Vänsterpartiet - Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Camilla Mårtensen, Riksdagsledamot, Liberalerna - Andreas Utterström, Moderator

Med färre och enklare regler skapas fler jobb

Företagen är belastade med många och ofta krångliga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och försvårar bedrivandet av verksamheten. Hur vill Sveriges partier underlätta för företagen i framtiden?

Tid: 14:00 - 14:40
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B23"
Ämne: Besöksnäring, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Visita - Svensk Besöksnäring
Medverkande: Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Camilla Brodin, Gruppledare i riksdagen, Kristdemokraterna - Fredrik Eriksson, Årets Kock, Visita - Tommy Myllymäki, Årets Kock, Visita - Jonas Siljhammar, Vd, Visita - Carl-Johan Swanson, Moderator, Visita

Stopp för byggandet av studentbostäder – vad gör vi nu?

I dagsläget finns det cirka 400 000 studenter och cirka 90 000 studentbostäder – en ekvation som inte går ihop. Hur kan ökat bostadsbyggande stimuleras i tider av inflation och ekonomisk nedgång?

Tid: 14:00 - 14:50
Plats: Syskongatan 1, S:t Drotten, kyrkoruin,
Ämne: Utbildning, Byggande
Arrangör: Sveriges förenade studentkårer, Studentbostadsföretagen
Medverkande: Jacob Färnert, moderator, SFS - Stina Olén, moderator, Studentbostadsföretagen - Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet - Caroline Szyber, rådgivare i bostads-, bygg- och fastighetsfrågor, Visionsbyggande AB - Jakob Olofsgård, bostadspolitisk talesperson, Liberalerna - Johan Knaust, vd, K2A - Leif Nysmed, ledamot i civilutskottet, Socialdemokraterna
Linn Svärd, ordförande, SFS

Energidelning i virtuella nät. Vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet?

Virtuell delning av el skulle öppna upp för att kunna ge de ekonomiska incitament som krävs för att energigemenskaper ska få en större betydelse och bli intressant för gemene man att delta i. Ändringar i lagstiftning krävs främst gällande hur energiskatten tas ut.

Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, "Energicentrum Gotland"
Ämne: Energi
Arrangör: Energicentrum Gotland
Medverkande: Anna Werner, VD, Svensk Solenergi - Johan Öhnell, Vice ordförande, Solelkommissionen - Anne-Charlotte Boldrup, Project Manager, Västerås stad - Magnus Jennerholm, Teknisk projektledare, Energicentrum - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Amelia Oller Westerberg, Solcellsmarknadsanalytiker, Becquerel Sweden - David Larsson, Energikonsult, Solisten

När AI tar över offentlig förvaltning

Gärna AI men först en rejäl algoritmpolitik. Hur ska artificiell intelligens regleras när den används i samhällets tjänst? Den offentliga förvaltningen är alltför oförberedd på teknikutvecklingen – samtidigt ser vi hur AI redan nu förändrar offentliga tjänster i grunden.

Tid: 15:00 - 16:00
Plats: S:t Hansgatan 21, "Konstmuseet, S:t Hansgatan 21"
Ämne: Digitalisering, Demokrati
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Medverkande: Simon Vinge, Chefsekonom, Akademikerförbundet SSR - Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft - Charlotta Kronblad, forskare, Handelshögskolan - Åsa Furén Thulin, SKR

Vad vill partierna i energipolitiken?

Sällan har energifrågorna varit så heta i rikspolitiken. Vad vill våra riksdagspartier i energipolitiken?

Tid: 15:00 - 17:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Ämne: Energi, Klimat/miljö
Arrangör: Energispektrum, Arena Energi
Medverkande: Mats Green, Moderaterna - Camilla Brodin, Kristdemokraterna - Linus Lakso, Miljöpartiet - Louise Eklund , Liberalerna - Jessica Stegrud, Sverigedemokraterna - Rickard Nordin, Centerpartiet - Monica Haider, Socialdemokraterna - Daniel Liljeberg, Klimat- och Näringslivsdepartementet - Ulrika Hesslov, Energimarknadsinspektionen - David Kihlberg, Naturskyddsföreningen - Hans Kreisler, Nordion - Niklas Johansson, LKAB - Markus Wråke, Energiforsk - Malin Thorsén, Moderator

AI-utvecklingen - pallar demokratin AI?

AI revolutionerar samhället och innebär både fördelar och risker, inte minst för demokratin. Medan AI kan tillgängliggöra viktig samhällsinformation och öka förutsättningarna för jämlik vård, kan den samtidigt höja risken för massövervakning och spridning av desinformation. Pallar demokratin AI?

Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Strandgatan 19, "Lilla scenen, TCO-landet"
Ämne: Demokrati, Sysselsättning/arbetsmarknad
Arrangör: Futurion
Medverkande: Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot, Centerpartiet - Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion - Anton Holmlund, 1:e vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet - Andrea Liebman, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar - Evin Incir, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna - Carl Melin, moderator

Vad vill Centerpartiet?

Vilka politiska frågor kommer Muharrem Demirok att lyfta i sitt tal? Det och mycket mer diskuterar vi med C-profiler som gästar scenen.

Tid: 15:30 - 16:00
Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen"
Ämne: Partiets halvdag
Arrangör: Expressen
Medverkande: Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot, Centerpartiet - Jonny Cato, riksdagsledamot, Centerpartiet - Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot, Centerpartiet - Daniel Ingmo, politikreporter, Expressen

Elektrifiering av personbilar och lätta lastbilar - vad krävs för att nå svenska klimatmålen?

Försäljningen av elbilar till privatkunder har rasat i Sverige under 2023 och under 2022 såldes färre lätta lastbilar än prognosen. Vilka styrmedel och andra åtgärder som behövs för att få fart på elektrifieringen av privata personbilar och lätta lastbilar?

Tid: 16:00 - 16:50
Plats: Fordonsexpo, H51
Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Hållbarhet
Arrangör: Mobility Sweden
Medverkande: Mattias Bergman, VD, Mobility Sweden - Helena Gellerman, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Liberalerna - Ulrica Heie, Riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet, Centerpartiet - Sten Bergheden, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Moderaterna - Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Socialdemokraterna
Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige - Andy Rietschel, Vice VD, Xpeng Motors Sverige - Johanna Kriisa, VD, BMW Sverige

Ideell second hand, en nyckel i omställningen – hjälp att hjälpa fler

Ideell second hand är en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Cirkulär konsumtion och ett socialt arbete blir allt viktigare i ett samhälle präglat av ökade klyftor och utanförskap. Hur kan politiken och näringslivet bidra till den sociala cirkulära omställningen?

Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Strandvägen, H535, "Mötesplats Jönköpings län"
Ämne: Hållbardhet
Arrangör: Erikshjälpen Second Hand, Mötesplats Jönköpings län
Medverkande: Stina Larsson, Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet - Mona Forsberg (S), Kommunalråd, Jönköpings kommun - Joel Lindefors, Director, Co-founder Mission Anew & Partner på ARC - Martina Elfgren, Chef för internationella enheten, Svensk Handel - Linus Bergström, Verksamhetschef Second Hand, Göteborgs Stadsmission

Malin Björk, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Malin Björk, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Bankkonto som rättighet - om balansgången mellan riskminimering och demokrati

Möjligheten att ha bankkonto är inte bara viktigt för privatpersoner, det är också avgörande för att föreningslivet och civilsamhället ska få verksamheten att fungera. Samtidigt tvingas bankerna till ökad kontroll av alla sina kunder. Det innebär ett demokratiskt dilemman.

Tid: 16:00 - 16:40
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Mötesplats Civilsamhälle"
Ämne: Demokrati, Ekonomi
Arrangör: CIVOS, Giva Sverige, Studieförbunden
Medverkande: David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden - Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige - Bartosz Stroinski, Förbundsordförande, Vi Unga - Fredrik Ahlstedt, Riksdagsledamot, Moderaterna - Andreas Zetterlund, Global programchef, Läkarmissionen - Malin Björk, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism

Ekonomisk politik för livsresor

Sverige ska vara ett land för livsresor. Där det viktiga inte är varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Sverige behöver en politik som ger fler chansen att forma sitt liv och sin framtid. Sveriges välstånd bygger på att alla människor ges möjlighet att nyttja sin fulla potential. Det skapar såväl tillväxt som jämlikhet. För detta krävs en bra skola och en ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete. Välkommen till ett seminarium om hur vi kan ge fler chansen att göra en livsresa och öka den sociala rörligheten i Sverige.

Tid: 16:00 - 17:20
Plats: Almedalen, mötestält, "Partitältet i Almedalsparken"
Ämne: Ekonomi
Arrangör: Centerpartiet
Medverkande: Martin Ådahl, Ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet - Daniel Waldenström, Professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning - Åsa Hansson, Universitetslektor och docent, Lunds universitet

Sexindustrin känner inga gränser - hur kriminaliserar vi sexköp och koppleri i hela EU?

Allt fler kvinnor utnyttjas i sexindustrin runtom i Europa inte minst efter kriget i Ukraina och i länder som legaliserat handeln. Legalisering och fri rörlighet har gynnat de som vill exploatera kvinnors kroppar i EU. Vad kan EU göra för att stoppa detta?

Tid: 16:15 - 17:00
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"
Ämne: Jämställdhet, EU
Arrangör: Sveriges Kvinnoorganisationer, Folkhälsodalen
Medverkande: Evin Incir, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna - Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker, Centerpartiet - Nathalia Guaje, Sakkunnig SRHR, Sveriges kvinnoorganisationer

Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Svensk politik för global klimaträttvisa – hur skulle den se ut?

Den pågående klimatkrisen är ett uttryck för globala orättvisor. Extrema väderhändelser som torka, översvämningar och cykloner blir allt vanligare, och många människor står inför förändrade livsvillkor. De som drabbas hårdast - idag och i framtiden - är de som bidragit minst till problemets uppkomst

Tid: 17:00 - 17:45
Plats: Donnersgatan 6
Ämne: Klimat/miljö, Internationella frågor
Arrangör: CONCORD Sverige, Oxfam Sverige
Medverkande: Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet - Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet - Hanna Nelson, policychef, Oxfam Sverige (moderator) - Björn-Ola Linnér, professor, klimatpolitikforskare, Linköpings universitet - Hedvig Schylander,, klimatsakkunnig, Naturskyddsföreningen

Rasmus Elfström, Förbundsordförande, Centerstudenter.

Rasmus Elfström, Förbundsordförande, Centerstudenter.

Fler vägar till högre utbildning

Vilka utmaningar står den högre utbildningen inför i Sverige? Hur kan vi garantera att Svensk högre utbildning ska fortsätta hålla kvalitet och dessutom stärkas i förhållande till omvärlden?

Tid: 17:30 - 18:20
Plats: Almedalen, mötestält, "Partitältet i Almedalsparken"
Ämne: Utbildning
Arrangör: Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund
Medverkande: Anders Ådahl, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Rasmus Elfström, Förbundsordförande, Centerstudenter - Emelie Nyman, Första vice förbundsordförande, CUF - Johan Rockberg, Professor, KTH

Muharrems första tal som partiledare på stora scenen i Almedalen

Torsdagen den 29 juni är det Centerpartiets dag från klockan 15:00 under Almedalsveckan - och 19:00 kliver vår partiledare Muharrem Demirok upp på stora scenen i Almedalen.

Tid: 19:00 - 19:30
Plats: Almedalen, scen
Ämne: Demokrati
Arrangör: Centerpartiet
Medverkande: Muharrem Demirok, partiledare, Centerpartiet

Vad vill Muharrem Demirok?

Hur var kvällens tal och vad sa Centerpartiets partiledare egentligen?

Tid: 19:30 - 20:00
Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen"
Ämne: Partiets halvdag
Arrangör: Expressen
Medverkande: Muharrem Demirok, partiledare, Centerpartiet, Viktor Barth-Kron, politisk kommentator, Expressen

Nikodemussamtal - med företrädare för Socialdemokraterna och Centerpartiet

Kyrka och politik har mycket gemensamt – mer än många kanske tror. Det behövs nya arenor och nya allianser för samtidens ödesfrågor. Ett öppet och ärligt samtal med Socialdemokraternas och Centerpartiets företrädare om existentiella frågor där politikerna som personer får rum.

Tid: 22:00 - 22:45
Plats: Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka
Ämne: Partiets halvdag
Arrangör: Visby domkyrkoförsamling
Medverkande: Anna Lundgren, Domprost, Svenska kyrkan

 

 Fredag 30 juni 2023

Statliga innovationsstöd – nyckel till välstånd eller pengar i sjön?

Hur ser dagens svenska politiker på innovationspolitiken? Hur påverkar det företagens möjligheter till förnyelse? Skall innovationsstöden utvecklas eller avvecklas?

Tid: 08:30 - 09:15
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal: B23"
Ämne: Ekonomi, Näringsliv
Arrangör: Entreprenörskapsforum
Medverkande: Anders Broström, vd, docent, Entreprenörskapsforum - Tobias Andersson, ordförande näringsutskottet, Sverigedemokraterna - Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande näringsutskottet, Centerpartiet - Christofer Laurell, SVP Research & Public Affairs, Einride - Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen

Jakten på sanningen

Trovärdighet ger framgång, både i politik och näringsliv. Så hur sanna måste vi som talespersoner och kommunikatörer vara? Måste vi ha vetenskapliga fakta på allt vi säger? Det kanske är okej att förenkla och spetsa till om man har ett gott syfte?

Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Kronstallgränd 4
Ämne: Kommunikation/information, Media/journalistik
Arrangör: Svensk PR, MyNewsdesk
Medverkande: Axel, von Arnold, PRLab - Axel, Barvaeus, Berghs School of Communication - Amanda, Fridh, More PR - Jörgen, Holmlund, Försvarshögskolan - Anna, Högberg, Mission Anew - Daniel, Jonsson, Mynewsdesk - Thomas, Lindström, Thinc - Jens, Littorin, DN - Victoria, Olsson, Arla - Niels, Paarup Pedersen, Centerpartiet - Jonas, Pertoft, Södra tornet - Kristofer, Steneberg, moderator - Helene, Stierna, Non Smoking Generation - Douglas, Thor, MUF - Sara, Valtersson, zNetwork - Yasmine, Winberg, Resumé - Lars-Ola, Nordqvist, Svensk PR

Det handlar om konkurrenskraft – svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv

Hur kan vi öka takten på infrastrukturinvesteringar i Sverige? Vilka finansieringsalternativ finns? Hur förbättrar vi kapacitet, restid och tillförlitlighet i korridorerna till och från Europa för gods- och persontåg? Hur jobbar vi effektivt tillsammans för att säkra basindustrins behov?

Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan"
Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Internationella frågor
Arrangör: JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, Swedtrain, Train & Rail
Medverkande: Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket - Kristoffer Tamsons, Ordförande, JBS - Ulrika Heie, Ordförande Trafikutskottet, Centerpartiet - Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55
Pär Helgesson, Ansvarig samhällskontakter, SJ - Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen - Bertrand Gryspeert, VD, Vossloh Switch Systems - Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen - Per Tenggren, Regionråd (s), Västra Götaland - Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet - Anne Geitmann, Generalsekreterare, Swedtrain - Bo-Lennart Nelldal, KTH - Med flera

När blir elbilarna en tillgång i energisystemet?

Fordonsflottan elektrifieras i snabb takt – blir elbilarna en utmaning för elnätet eller en tillgång som kan bidra både med flexibilitet, stödtjänster till elnätet och reservkraft till ägaren? Hur får vi dubbelriktad laddning på plats och hur utnyttjar vi bilbatteriernas möjligheter på bästa sätt?

Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Mellangatan 27, "2030-arenan"
Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Klimat/miljö
Arrangör: Power Circle, Volvo Cars
Medverkande: Niklas Kilberg, Public Affairs, Volvo Cars - David Mowitz, Expert E-mobilitet, Power Circle - Stefan Gabrielsson, Product Manager, CTEK - Amanda Thynell, Hållbarhetschef, Catena - Jennie Sjöstedt, Avdelningschef Kund och affär Elnät, Göteborg Energi - Anders Ådahl, Talesperson för forskning och högre utbildning, Centerpartiet - Peter Engdahl, chef enheten Hållbar Transport, Forskningsavdelningen - Johanna Lakso, vd, Power Circle - Mattias Goldmann, moderator, 2030-sekretariatet

Jobbet - vår bästa integrationsåtgärd?

Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige var 16 procent under 2022. Motsvarande andel bland inrikes födda knappt 5 procent. Att ha ett jobb och kunna försörja sig själv är avgörande för att komma in i samhället. Hur ser vi till att fler får ett jobb att gå till?

Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin,
Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Integration/mångfald
Arrangör: McDonald's Sverige
Medverkande: Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, Moderaterna - Ellinor Odeberg, Chefsekonom, Arena idé - Fredrik Kopsch, Chefekonom, Timbro - Sofia Amloh, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Martin Ådahl, Ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet - Magnus Larsson, Franchisetagare, McDonald's Visby - Susanne Rydjer, Brand Manager, McDonald's

Pehrsons och Lööfs val och resultatet i valet 2022. Koalitionssignaler och taktikröstning

Hur ser sambanden ut mellan partiledares agerande, opinionsmätningar och taktisk röstning? Utgångspunkten är valkampanjen och riksdagsvalet 2022, med fokus på Liberalerna och Centerpartiet.

Tid: 09:30 - 10:45
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Sal B25/B27"
Ämne: Demokrati
Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa)
Medverkande: Annika Fredén, Docent, Statsvetenskap, Lunds Universitet - Fredrik Furtenbach, Redaktör, Sveriges Radio - Magnus Hagevi, Professor, Statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Hur kommer framtiden se ut vad gäller batterier, innovation och morgondagens energisystem?

Elektrifieringen är en av vår tids stora teknikskiften och har fundamentala konsekvenser för hur olika branscher kommer att se ut framöver. Men många frågor återstår kring hur befintliga och nya innovationer kommer att forma nästa generations energisystem.

Tid: 09:45 - 10:30
Plats: Electric Garden, Blockgränd 6
Ämne: Innovation, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Electric Garden - Cake, Einride, Heart Aerospace samt X-shore
Medverkande: Emma Wisener, Ledamot i EU-parlamentet, Centerpartiet - Jonas Matthing, Verksamhetschef, Compare - William Bergh, Grundare, Cling Systems - Helena Fagraeus, Strategichef, Solkompaniet - Jenny Järnfeldt Nordh, ESG-chef, Einride - Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Hur får vi ledarskap och acceptans för energiomställning?

Beslutsfattare är eniga kring en kraftigt ökande energianvändning. Men hur kommer vi dit? Hur skapar vi acceptans för omställningen och var finns ledarskapet som tar oss dit?

Tid: 11:30 - 12:15
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Ämne: Energi, Klimat/miljö
Arrangör: Energiföretagen, Arena Energi
Medverkande: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv - Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten län - Ulrika Liljeberg, Utredare vindkraft, Centerpartiet - Åsa Pettersson, Vd, Energiföretagen - Hannes Borg, Moderator

Uppkopplad och digitaliserad tillverkningsindustri – hur klarar vi kompetensbehoven?

Tillverkningsindustrin digitaliseras i snabb takt för att kunna tillgodose kundernas allt mer specifika önskemål. Men vilken kompetens är det som kärvs för att lyckas med den digitala omställningen? Hur ska företagen klara sin kompetensförsörjning och vilka politiska beslut krävs?

Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens kyrkoruin"
Ämne: Digitalisering, Näringsliv
Arrangör: Ericsson
Medverkande: Erik Ekudden, CTO, Ericsson - Sofia Metelius, statssekreterare, (L) Arbetsmarknadsdep. - Oliver Rosengren, riksdagsledamot, Moderaterna - Adrian Magnusson, riksdagsledamot, Socialdemokr. - Martin Ådahl, riksdagsledamot, Centerpartiet - Laura Hartman, chefekonom, LO - Patrik Sandgren, näringspolitisk expert, Teknikföretagen - Cecilia Hallengren Aronsson, SVP HR, Group Trucks Technology, Volvo Group - Anna Sandström, Senior Dir. Science Policy and Relations Europe, Astra Zeneca - Dennis Helfridsson, VD Sverige, ABB - Magnus Aschan, Moderator, Teknikministeriet

Hur ökar vi attraktionen och förståelsen för cirkulär ekonomi?

Attraktionen och förståelsen av cirkulär ekonomi som ett viktigt medel att nå ett mer hållbart samhälle växer sig idag snabbt allt starkare inom politiken och bland företag. Frågan är dock hur attraktionen och förståelsen i övriga samhället också kan öka?

Tid: 12:00 - 12:55
Plats: Mellangatan 1
Ämne: Hållbarhet, Kommunikation/information
Arrangör: Mistra REES
Medverkande: Lars Witell, Professor, Linköpings universitet - Mattias Lindahl, Professor och programchef Mistra REES, Linköpings universitet - Mikael Salo, Dagens industri - Stina Larsson, Riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet - Tony Ottebjer-Winkler, Drift och hållbarhetschef, Elgiganten

Är SD det nya landsbygdspartiet?

De etablerade partierna tappar stöd medan Sverigedemokraterna går starkt framåt i landsbygdskommuner. Vad beror det på?

Tid: 12:00 - 12:55
Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen"
Ämne: Partiets halvdag, Demokrati
Arrangör: Expressen
Medverkande: Helena Lindahl, riksdagsledamot, Centerpartiet - Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare, Sverigedemokraterna - Victor Malm, kulturchef, Expressen

Hur säkrar vi framtidens sjöfolk så att Sverige fortsätter fungera?

Sverige står inför en stor utmaning – mer sjöpersonal behövs inom en snar framtid för att varor och passagerare ska kunna fortsätta transporteras till och från Sverige. Hur kan politiken bidra till att säkra Sveriges framtida transporter och sjöfartsbranschens behov av sjöfolk?

Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården, "Maritim Mötesplats, Hamngatan 1"
Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen Sjöfart
Medverkande: Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna - Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot, Centerpartiet - Caroline Helmersson-Olsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna - Camilla Hansén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Hur stadigt står EU i kristid?

Nästa år hålls val till Europaparlamentet. Samtidigt rasar ett krig i EU:s närområde, klimatkrisen plågar Sydeuropa och lågkonjunkturen skapar oro. Hur påverkas unionen – och hur bör Sverige förhålla sig?

Tid: 14:00 - 14:30
Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen"
Ämne: Internationella frågor, Demokrati
Arrangör: Expressen
Medverkande: Sara Skyttedal, europaparlamentariker, Kristdemokraterna - Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet - Karin Olsson, biträdande chefredaktör, Expressen

Kontanter och socialt utanförskap

När kontanterna minskar i samhället hamnar många människor utanför och kan inte sköta sin vardag. Det kan vara äldre, personer med funktionsnedsättning, socialt utsatta personer, hotade eller förföljda. Hur ska dessa människor klara sig om det bara finns digitala betalverktyg?

Tid: 14:00 - 14:45
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Ämne: Demokrati, Ekonomi
Arrangör: Kontantupproret
Medverkande: Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot, Centerpartiet - Lars Ohly, förbundssekreterare, Verdandi - Peter Sikström, generalsekreterare, SPF Seniorerna - Moa Petersén, docent, ansvarig forskningsprojekt om kontanter, Lunds Universitet - Caroline Szyber, vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund - Stefan Johansson, marknadschef, Loomis Sverige - Annelie Nässén, vd, Forex

Kan man bygga vindkraftverk i trä?

Gamla sanningar ska alltid utmanas. Måste man verkligen bygga vindkraftverk i stål, eller kan man lika gärna bygga det i trä? Med tanke på alla miljöfördelar träbyggande har framför stålkonstruktioner är det hög tid att titta närmare på det vindkraftverk som ska byggas strax utanför Skara i höst.

Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Mellangatan 7
Ämne: Energi, Hållbarhet
Arrangör: Varberg Energi AB
Medverkande: Björn Sjöström, VD, Varberg Energi AB - Otto Lundman, VD, Modvion - Emma Wiesner, Europaparlametariker, Centerpartiet

Madelaine Jakobsson, ordförande i utbildningsberedningen i SKR, Centerpartiet.

Madelaine Jakobsson, ordförande i utbildningsberedningen i SKR, Centerpartiet.

En mätt och trygg skolgång - vems ansvar?

Det ekonomiska läget med ökande inflation och stigande matpriser gör att allt fler barnfamiljer får det ekonomiskt tufft. Barn som är hungriga och otrygga har sämre förutsättningar att klara skoldagen och få den grundläggande skolgång de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag.

Tid: 16:15 - 17:15
Plats: Utbildning, Barn/ungdom
Ämne: Energi, Hållbarhet
Arrangör: Röda Korsets Ungdomsförbund, Elevernas Riksförbund
Medverkande: Beatrice Rahimi, Förbundsstyrelseledamot, Röda Korsets Ungdomsförbund - Maja Sjögren, Ordförande, Elevernas Riksförbund - Daniel Riazat, Riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet - Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson, Kristdemokraterna - Camilla Hansén, Riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson, Miljöpartiet - Madelaine Jakobsson, Ordförande i utbildningsberedningen i SKR, Centerpartiet