Efterlängtade hyreslägenheter på gång

Glädjande nyheter att en fastighetsägare nu skrivit på avtal som gör det möjligt för fler hyreslägenheter

Vi behöver fler hyreslägenheter på Gotland. Under många år har det byggts många bostäder men det har inte byggts tillräckligt med hyresrätter.

Därför tycker jag att det är extra glädjande att fastighetsägaren Tino Goetze nu skrivit på avtalen beträffande Pipdånen 5 och 6. Det gäller detaljplanen på tomten vid Överskottsbolaget i Visby. Att han skrev på avtalen gör det möjligt att gå vidare med detaljplanen till antagande, det var den sista pusselbiten som vi fått vänta på.

Det kan bli omkring 100 hyreslägenheter på den tomten, så mycket efterlängtade hyreslägenheter kan bli verklighet inom en snar framtid.

Här kan ni läsa mer om planen: https://www.gotland.se/pipdanen

Eva Ahlin (C) ordförande miljö- och byggnämnden.