Positivt besked för Roma

Centerpartiet har varit drivande i frågan om Romapaketet, det vill säga försäljningen av tomter på Ekgatan i Björke, fastigheten gamla Klostergården samt den nu avstyckade fastigheten gamla Romabadet. Det är viktigt att vi möjliggör för fler bostäder samt badmöjligheter igen i Roma, som är en attraktiv landsbygds- och skolort mitt på Gotland.

Under regionstyrelsens arbetsutskott, torsdagen den 10 november, beslutades att föreslå att godkänna markgenomförandeavtalet som är ett viktigt steg i affären fram till att det slutgiltiga köpeavtalet ska beslutas i tekniska nämnden.
Äntligen är nu det slutliga beslutet på väg fram och försäljningen kan genomföras. Det är olyckligt att det dragit ut så på tiden men ändå glädjande att det nu är på gång och att vi på det här sättet kan bidra till Romas utveckling framåt.

Allt sedan Romabadet stängdes 2015, efter beslut av Socialdemokraterna med samarbetspartier i kultur- och fritidsnämnden, har badet kostat skattebetalarna flera miljoner kronor i drift och underhåll samtidigt som lokalerna stått tomma.

Roma förtjänar utveckling och med de möjligheter med bostadsbyggande som Romapaketet medför kan orten växa, vilket är positivt för utvecklingen på hela mellersta Gotland. Vi behöver öka bostadsbyggandet på Gotland och fler bostäder på landsbygden är enbart positivt.

Eva Nypelius (C)
Johan Malmros (C)