Björn Dahlström

Bild

Björn Dahlström, Lärbro.

Yrke: Bonde

Politiska Uppdrag: Har haft olika uppdrag sedan 1985

Vice ordf. och ledamot i Regionfullmäktige, Ordf. i Gotlandsmusiken Stiftelsen.

Hjärtefrågor: Gröna näringarnas möjlighet att utvecklas och få en ökad förädlingsgrad. Ökat bostadsbyggande över hela ön. God service såväl offentlig som privat tillgänglig lokalt för alla gotlänningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.