Sammanträde för Distriktsstyrelsens valkommitté

Måndagen den 5:e mars.

Valkommittén för distriktsstyrelsen i Hallandsdistriktet sammanträder.

Särskild kallelse går ut till kretsstyrelsens ledamöter/adjungerade. Slutet sammanträde.

 

Frågor? Kontakta Henrik, ordförande i distriktsstyrelsen eller Anne, distriktsombudsman. .