Centerpartiet i Halmstad

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Halmstad att växa.

Välkommen till vår hemsida! Här kan du läsa mer om vad som händer i kommunen, om vår politik samt ta kontakt med våra politiker och följa med oss när vi utvecklar närodlad politik i hela Halmstad. Du kan också ge oss inspel och tips på frågor vi borde lyfta eller bli medlem i partiet och bli en centerpartist själv!

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från Halmstad

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.