Centerpartiet i Halmstad - ett parti nära dig

Centerpartiet i Halmstad är ett grönt, liberalt och jordnära parti. På denna sida kan du läsa om den politik vi går till val på 2022, sidan utgår från vårt valmanifest som antogs av årsmötet våren 2022.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet ger kraft åt varje människa att uppfylla sina livsdrömmar i Halmstad kommun, och är det naturliga valet för dig som ser till hela kommunen. Partiet har sina rötter i folkrörelsen och det är där vi hämtar kraft och energi. Våra medlemmar och invånarna i staden, orterna och på landsbygden är för oss lika bärande delar i en kommun med stark tillväxt. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Halmstad att växa.

Vår politik är hållbar, långsiktig och närodlad. Hållbarhet betyder för oss att de frågor och uppgifter som planeras och hanteras av kommunen ska ses i en helhet. De politiska ställningstaganden vi gör grundas i perspektiv där de stora frågorna om bostäder, miljö, jobb, vård, omsorg, skolor och integration alla hänger ihop. Närodlad politik handlar om att beslut ska tas nära dig som berörs av beslutet och att du ska kunna påverka din vardag. Frågor kring miljö och klimat är högt på agendan för Centerpartiet. Vi vill ta strategiska, långsiktiga och hållbara beslut som på sikt ger en bättre miljö för oss och samtidigt bidrar till att minska klimatförändringarna.

I Halmstads kommun ska det göras insatser för att förbättra trygghet och ordning. Vi ser att brottsförebyggande arbeten av olika slag görs i hela kommunen för att öka känslan av att vara trygg. Både i staden, i orterna och på landsbygden måste samhället vara närvarande och skapa trygghet för våra invånare och ge förutsättningar för hela kommunen att leva.

Centerpartiet tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv och har en lång tradition av att vara drivande i företagspolitiken. Nu vill vi ta stora kliv för att förbättra företagens förutsättningar i Halmstad kommun. Detta gör vi genom att ha ett nära samarbete med företagarna och fånga upp deras behov. Centerpartiet vill också ta de första stegen för att bli Sveriges grönaste tillväxtkommun, och skapa hållbara jobb. Vi tror på företagsamhet och hållbarhet där alla behövs.


Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...
Håkan Björklund
Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.