CUF Halland

Personbild


Emilia Lindgren, distriktsordförande för CUF Halland

Centerpartiets Ungdomsförbund är ett grönt och liberalt ungdomsförbund som jobbar för att du får bestämma mer över ditt liv. De arrangerar spännande aktiviteter och kampanjer, driver viktiga politiska frågor och är en samhällsdrivande kraft för ett friare samhälle. Om du vill ha mer makt över ditt eget liv, rädda klimatet och skapa ett jämställt Sverige så bör du gå med i CUF!

Vill du veta mer? Gå in på CUF:s hemsida: https://cuf.se/kontakt/lokalt/halland.html