Därför vill vi inte samarbeta med SD

I dagens Hallandsposten så utvecklar Centerpartiet i Halmstads styrelse varför vi inte vill ha ett politiskt närmande till SD varken i Halmstads kommunfullmäktige eller i Sveriges riksdag.

Ibland höjs det röster om att Alliansen bör samarbeta med SD då de tillsammans utgör en ”icke-socialistisk” majoritet i väldigt många demokratiska församlingar runt om i landet. I detta fall är Halmstad inget undantag.

Även Centerpartiet i Halmstad har utsatts för påtryckningar om att SD:s parlamentariska underlag bör utnyttjas. Det är dock en uppfattning vi inte delar och tar kraftfullt avstånd ifrån.

Vi hör uttalanden från enskilda företrädare för Sverigedemokraterna, både på riksnivå och i Halmstad som är oförenliga med Centerpartiets värdegrund. Detta har tagits upp många gånger och är fortfarande en stor grundproblematik i våra politiska relationer med Sverigedemokraterna.

I Halmstad så har vi också stora problem med hur Sverigedemokraterna faktiskt driver politik, för det finns en viktig skillnad mellan våra partier. Centerpartiet är ett parti som ser hela kommunen, vi vill att alla ska få bli en del av vår stad och att vi ska hjälpa människor i nöd.

Oavsett om de är flyktingar från fjärran länder eller gamla Halmstadbor som hamnat snett.

Centerpartiets Halmstad är ett Halmstad som håller ihop, vi motsätter oss de förslag som lagts från Sverigedemokraternas håll om tiggeriförbud, invandringsstopp och utredning av hemspråksundervisningen. Vi vill istället se att samhället finns nära dig, oavsett om du bor på Andersberg eller i Steninge.

Att föreningslivet får en ökad roll i att skapa trygghet tillsammans med offentligheten och att skolorna är olika men likvärdiga och möter elever på ett bra sätt i hela kommunen.

Vi tycker att integrationsdiskussioner och hur vi alla blir en del av samhället är en av samtidens viktigaste samtal. För vår del kommer dessa samtal aldrig föras med Sverigedemokraterna då de uppenbarligen inte delar vår målbild.

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Halmstad genom

Camilla W Heurén

Staffan Svensson

Jessica Skog