Centerpartiet siktar framåt:

Växande orter och fler bostäder i ÖP 2050

Idag togs inriktningsbeslut om översiktsplan 2050 i kommunstyrelsen i Halmstad. Centerpartiets ledamöter är med och satsar på fortsatt växande orter i stråk och kraftig tillväxt av bostäder.

 Centerpartiets ledamöter i kommunstyrelsen, Jenny Axelsson och Yngve Kihlberg, medverkade idag den 12 maj till att det fortsatta arbetet med ny översiktsplan ska inriktas på att servicesamhällen i stråk växer kraftigt och att bostadsorter ska få växa.

Centerpartiet ser det som viktigt att ny kommunal service placeras i servicesamhällen, att bostadsorterna växer med nya områden och att även staden växer med bostäder och ny service. Detta kommer prägla det konkreta arbetet med att ta fram samrådsförslag.

Centerpartiet fortsätter verka för hållbar tillväxt, såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt, samt en användning av mark där exploatering och påverkan på jordbruksmark är så liten som möjligt.