Distriktets årsstämma - körs digitalt på 6 platser i Halland

På grund av det rådande läget kör vi distriktets årsstämma digitalt och enbart med formalia, utan tal och utan samtalsdialog.

Lördag 28 mars kl 09.30

Campus Laholm, Skottegränd 3, Laholm

Program:
9.00 Ombudsanmälan och teknisk kontroll
09.30 Stämmoförhandlingar
ca11.00 Avslutning

Anmäl ditt deltagande här!

Alla handlingar finns på Centerpartiets intranät Connect, i gruppen Centerpartiet Halland och i mappen "01 Årsstämma 2020".

Alla medlemmar välkomna!