Centerpartiets distriktsstyrelse i Halland

Fredrik Hansson, distriktsordförande
Anu Majkvist, vice ordförande, politisk talesperson för jobb och företagandet
Angeline Eriksson, vice ordförande, politisk talesperson för utbildning och infrastruktur
Jenny Håkansson, ordförande Hallands Centerkvinnor, politisk talesperson för jämställdhet, internationella frågor och högre utbildning

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhet

Mejla till Jenny

Ring till Jenny

Maja Lagerstedt, ordförande CUF Halland, politisk talesperson för ungdoms- och demokratifrågor
Petra Eriksson, politisk talesperson för kultur och folkbildningsfrågor
Wien Axelsson, politisk talesperson för integrationsfrågor, vice ordförande Hallands Centerkvinnor
Peter Feuerbach, politisk talesperson för vattenfrågor
Christel Cederberg, politisk talesperson för miljö, klimat och gröna näringar
Gudrun Pettersson, politisk talesperson för folkhälsa, civilsamhälle och samhällsbyggnad
Peter Lundin, politisk talesperson för digitalisering, vård och omsorg
Agneta Åkerberg, politisk talesperson för energifrågor och landsbygdsutveckling

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.