Förtroendevalda i Region Halland 2023-2026

Helene Andersson, Regionråd

Namn: Helene Andersson

Bostadsort: Munkaskog Tvååker

Politiska uppdrag i Region Halland: Regionråd och gruppledare, ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, ordförande i skogsegendomsdelegationen, vice ordförande i strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige.

Yrke: Regionråd

Födelseår: 1959

Hjärtefrågor: Fortsätta att utveckla Halland bästa livsplatsen med hållbarhet i fokus. Detta gäller samtliga 3 hållbarhetsperspektiv.

Om mig: Väl grundad i den halländska myllan som i mångt och mycket har jobbat med landsbygdsutveckling, särskilt mot företag under en stor del av yrkeslivet. En förutsättning för landsbygdsutveckling är fiberutbyggnad, flexibel kollektivtrafik och kommunal service. Varför krångla till något som går att göra enkelt!

Kontakt i sociala medier: @helenearves.se

Christian Lidén, ordförande Hallands Sjukhus

Namn: Christian Lidén

Bostadsort: Halmstad

Politiska uppdrag i Region Halland: Ordförande i Hallands Sjukhus, ledamot i regionfullmäktige, ledamot i Regionstyrelsen, ledamot i gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Yrke: Ambulanssjuksköterska

Födelseår: 1981

Hjärtefrågor: Jag vill skapa en hälsosjukvård som är sömlös för patienten, där organisationsgränser ej märks. Som är tillgänglig vid behov och fortsatt håller hög kvalité. Mobila vårdcentraler kan komplettera digitala lösningar. Ny teknik med Artificiell intelligens tillgängliggör all samlad kunskap i varje patientmöte.

Om mig: Min grund i politiken är att jag tycker beslut ska fattas så nära människor som möjligt, det präglar min tro på att alla människor ska ges förmåga att ta ansvar för sitt liv.

Kontakt i sociala medier: https://www.facebook.com/christian.henriksson.3


Agneta Åkerberg, vice ordförande i regionfullmäktige

Namn: Agneta Åkerberg

Bostadsort: Bobergs By, Skrea, Falkenberg

Politiska uppdrag i Region Halland: 1:e vice ordförande i regionfullmäktige

Yrke: Agronom, företagare

Födelseår: 1958

Hjärtefrågor: Individen i centrum - människor kan och vill

Miljö och klimatsmarta-lösningar

Regelförenklingar – det ska vara lätt att göra rätt både som medborgare och företagare.

Om mig: Mitt engagemang startade med miljöfrågor och kärnkraften i slutet av 70-talet. Människans lika rätt och valfrihet att bestämma mer själv, är viktiga budskap för mig. Jag tror på människors förmåga och vilja att utvecklas. Med en fot från storstaden och den andra i myllan i Halland så har jag erfarenheter både av stad och land.

Kontakt i sociala medier: Huvudsakligen Facebook

Erling Cronqvist, vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Namn: Erling Cronqvist

Bostadsort: Knäred

Politiska uppdrag i Region Halland: 1:e vice ordförande i driftnämnden Kollektivtrafik, fullmäktigeledamot, ledamot i Hallandstrafiken

Födelseår: 1958

Om mig: Samarbetspolitiker, resultatinriktad, tydlig.

Hjärtefrågor: Det ska vara möjligt att bo och verka i hela Halland. Framöver måste vi satsa mer på ett hållbart samhälle, där har vi en bit kvar.

Kontakt i sociala medier: Facebook. Använder också Instagram.

Peter Lundin, vice ordförande närsjukvårdsnämnden

Namn: Peter Lundin

Bostadsort: Kungsbacka

Politiska uppdrag i Region Halland: 1:e vice ordförande i driftnämnden Närsjukvård, ledamot i regionfullmäktige

Yrke: Civilingenjör

Födelseår: 1959

Hjärtefrågor: Jag anser att frågor runt frihet och demokrati blir allt viktigare i en värld där auktoritära populister får ökat stöd. Ett annat område jag brinner för och där jag tar med mig min yrkeserfarenhet är effektivisering inom det offentliga. För att klara utmaningarna vi har inom vården, öka bostadsbyggandet och förbättra skolan så måste det offentliga Sverige bli effektivare, snabbare och bättre på alla områden.

Om mig: Aktiv och engagerad tvåbarnsfar som bor med fru och två hundar nära havet i västra Kungsbacka. Jag har varit fritidspolitiker sedan 2016 och arbetar för att vi skall lämna över en trygg, hållbar värld med stark demokrati till kommande generationer.

Kontakt i sociala medier:

facebook.com/peter.u.lundin

instagram.com/peterulundin

linkedin.com/in/peter-lundin-0040778/

Maria Bronelius, 1:e vice ordförande kultur- och skolnämnden

Namn: Maria Bronelius

Bostadsort: Simlångsdalen, Halmstad

Politiska uppdrag i Region Halland: 1:e vice ordförande i driftnämnden kultur och skola och ersättare i regionfullmäktige.

Yrke: Lantbrukare och biodlare

Födelseår: 1965

Hjärtefrågor: Alla ska kunna känna att de lyckats i skolan och blivit sitt bästa jag! Skolor för alla åldrar måste kunna anpassa utbildningen efter sina elever, inte tvärt om. Varje människas rätt att få vara sig själv och att det respekteras av andra.

Om mig: Jag har nyligen tagit klivet över kommungränsen, från Laholm till Halmstad och från grisbonde till biodlande skogsägare. En ganska stor förändring mitt i livet som samtidigt öppnar upp för nya möjligheter.

Kontakt i sociala medier:

Jag finns på Facebook.

Jenny Håkansson, psykiatrinämnden

Namn: Jenny Håkansson

Bostadsort: Rotorp, Halmstad

Politiska uppdrag i Region Halland: Fullmäktigeledamot, ledamot i driftnämnden Psykiatri och ersättare i sociala hållbarhetsberedningen.

Yrke: Utbildningshandläggare

Födelseår: 1981

Hjärtefrågor: Jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, tillit, tydlighet

Om mig: Litteraturälskande utbildningshandläggare på Högskolan i Halmstad. Jag är dotter, mamma, fru. Klarar mig inte utan böcker, musik, mat och sol. Blir förbannad av inkonsekvens, otydlighet och orättvisor. Ordförande för Hallands Centerkvinnor och driver jämställdhetsfrågor i Region Halland.

Kontakt i sociala medier: IG och FB

Anna Roos, regionfullmäktige

Namn: Anna Roos

Bostadsort: Långaryd

Politiska uppdrag i Region Halland: Fullmäktigeledamot och ledamot i sociala hållbarhetsberedningen

Yrke: Områdeschef på Svenska kyrkan i Gislaved

Födelseår: 1977

Hjärtefrågor: Jag vill ha ett samhälle där alla är med och bidrar efter sin förmåga – där alla får plats och är räknade med, oavsett bakgrund och funktionsvariation.

Ett samhälle där alla människor behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund eller förutsättningar.

En bra start i livet och goda uppväxtvillkor lägger grunden för trygga barn, unga och vuxna. Det behöver finnas ett bra stöd för föräldrar, barn och unga under uppväxten. För dem som inte mår bra ska hjälp och stöd finnas lättillgängligt och nära. Skola, socialtjänst, sjukvård och psykiatri ska arbeta tillsammans utifrån den människa eller familj som behöver stöd.

Om mig: Jag är mamma och hustru, föreningsaktiv i samhällsföreningen, kyrkopolitiker, körsångare och älskar utmaningar – gärna på hästryggen, i sjö eller hav eller annan form av träning. Att hjälpa människor, coacha och stötta betyder mycket för mig.

Kontakt i sociala medier:

Anna Roos på Facebook

Sockerpajen på Instagram

AnnaMRoos på Twitter

Anna Roos på LinkedIn

aroos507 på Snapchat

Helén Andersson, ALMI Företagspartner

Namn: Helén Andersson

Bostadsort: Gårdakrik, Grimmared, Veddige

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i ALMI Företagspartner Halland AB, ersättare i regionfullmäktige och ersättare i driftnämnden Regionservice.

Yrke: Egenföretagare arbetar med ensamhet och gör event, konsult i företagande

Födelseår: 1953

Hjärtefrågor: Entreprenörskap, ensamhet, landsbygdsfrågor

Om mig: Social hållbarhet är viktigt för mig. Har jobbat med ensamhet i 20 år och ensamhet är grunden till psykisk ohälsa i samhället.
Att skapa ett tillåtande samhälle och få människor Att höra till är en viktig fråga som jag jobbar för.

Kontakt i sociala medier:
www.facebook.com/helen.andersson.336717
www.helenandersson.se
Ny attityd - Att höra till: youtube.com/channel/UCe8WW4lQ9dSa52PEC8GJ_Pw

Niclas Erlandsson, Teater Halland AB

Namn: Niclas Erlandsson

Bostadsort: Sjöbol Drängsered

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i Teater Halland AB och ersättare i regionfullmäktige.

Yrke: Pressoperatör

Födelseår: 1970

Om mig: Lyssnande, godhjärtad, engagerad och social. Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.

Hjärtefrågor: Levande landsbygd, möjligheter för företagande och tillgänglig vård oavsett ort.

Kontakt i sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter.

Mari-Louise "Millis" Wernersson, regionservicenämnden

Namn: Mari-Louise Millis Wernersson

Bostadsort: Falkenberg

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i driftnämnden regionservice

Yrke: Företagare och politiker

Födelseår: 1965

Hjärtefrågor: Jag vill att alla människor ska känna att de bidrar till samhället och att deras potential tas tillvara. Då är det viktigt att fler har ett jobb att gå till och då måste fler företag kunna startas och växa. Jag brinner och arbetar för 100 % förnybar energiproduktion, och är aktiv för att miljöproblemen ska lösas. Människors lika värden är central och där driver jag t ex på för jämställdhet.

Om mig: Jag tycker politik är roligt och jag är väl medveten om att det också innebär hårt arbete och tuffa beslut. Det har jag erfarenhet av.

Monica Hansson, driftsnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

Namn: Monica Hansson

Bostadsort: Heberg

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, ersättare i regionfullmäktige

Yrke: Sjuksköterska

Födelseår: 1946

Om mig: Aktiv, engagerad, erfaren föreningsmänniska

Hjärtefrågor: Vård och omsorg skall fungera även på landsbygden. Seniorer skall ses som en tillgång, vår erfarenhetskunskap skall tas till vara. Att finnas i ett socialt sammanhang är en viktig faktor för ett gott liv.

Kontakt i sociala medier: Facebook och Instagram

Anki Enevoldsen, Riksteater Halland

Namn: Anki Enevoldsen

Bostadsort: Falkenberg

Politiska uppdrag i Region Halland: Regionens ledamot i Riksteater Hallands styrelse

Yrke: Kommunikatör, politisk sekreterare och ombudsman

Födelseår: 1965

Om mig: En kreativ mångsysslare som gillar när det blir resultat. Min allra starkaste egenskap är att snabbt kunna skriva kortfattat.

Hjärtefrågor: Hållbarhetsfrågor med betoning på hälsa, miljö och social hållbarhet.

Ann-Margret Kristensson, patientnämnden

Namn: Ann-Margret Kristensson

Bostadsort: Falkenberg

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i patientnämnden Halland

Yrke: Pensionär

Födelseår: 1953

Hjärtefrågor:

-Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa! När människor mår dåligt är det viktigt att snabbt få hjälp.

-Landsbygdsfrågor, Utveckla IT och bredband så det går att arbeta i hela landet. Decentralisering!

Om mig: Gift med Bosse, tre barn och två barnbarn.

Är en aktiv pensionär, ordförande i Falkenbergs Centerkvinnor, sitter i socialnämnden i Falkenberg och psykiatrinämnden i Region Halland. Har styrelseuppdrag i Ätradalens Nordenavdelning.

Arbetar idag timmar som administratör för Centerkvinnorna på riksorganisationen.

Samhällsengagemanget har inte försvunnet även om jag är friherrinna sen 3 år. Vill fortfarande vara med och påverka i samhället.

Kontakt i sociala medier: Facebook, Instagram @annekristensson

Annalena Emilsson, revisorerna

Namn: Annalena Emilsson

Bostadsort: Södra Skogaby, Laholm

Politiska uppdrag i Region Halland: Vice ordförande för revisorerna, revisorsersättare i Västkuststiftelsen

Yrke: Lärare/Företagare

Födelseår: 1967

Hjärtefrågor: Genom ökad samverkan mellan region och de halländska kommunerna skapa förutsättning för god och hållbar utveckling, som ger ökat välmående för alla i hela Halland.

Om mig: Är en tydlig och engagerad person, som utifrån erfarenhet har ett helhetstänk i politiska frågor.

Kontakt i sociala medier: Facebook och Instagram

Maria Larsson, driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

Namn: Maria Larsson

Bostadsort: Köinge

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa.

Yrke: Arbetsledare/styrelseledamot/politiker/förebildscoach

Födelseår: 1970

Hjärtefrågor: Människors lika rätt och värde - alla ska kunna leva efter samma förutsättning oavsett var i landet man bor – Jag vill verka för ett mer kärleksfullt och omtänksamt samhälle det finns inget vi och dom.

Om mig: Lugn, trygg, skrattbubbla på 50 år, väldigt lyhörd, lätt att samarbeta med, enveten, bestämd men genomsnäll och med ett hjärta av guld.

Kerstin Ekman-Hake, regionfullmäktige

Namn: Kerstin Ekman-Hake

Bostadsort: Fjärås (Gällinge)

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i regionfullmäktige

Yrke: Rektor

Födelseår: 1966

Hjärtefrågor: Utbildning är nyckeln till ett rikt liv fullt med möjligheter. Klimat och miljö är också en förutsättning för vår fortsatta existens.

Om mig: Jag är en 55-årig yrkesverksam kvinna med stort hästintresse. Jag har tre barnbarn som jag gärna umgås med. Utöver det älskar jag att läsa böcker och att sjunga.

Harald Lagerstedt, regionfullmäktige

Namn: Harald Lagerstedt

Bostadsort: Valinge

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i regionfullmäktige

Yrke: Åtgärdssamordnare

Födelseår: 1968

Hjärtefrågor: Vara en röst för hallänningarna, lyssna in vad är det för frågor som är viktiga för dem och göra politik av det utifrån Centerpartiets värderingar. Jag brinner extra för, en levande landsbygd, miljöfrågor och för en bra integration.

Om mig: Hållit på med politik hela mitt vuxna liv, tog ett kliv tillbaka efter förra valet. Det ger mycket att byta spår ibland, man får nya perspektiv och ser på saker och ting på lite annorlunda sätt. Det politiska engagemanget finns kvar och vill gärna fortsätta i någon form. Jag jobbar nu som åtgärdssamordnare för att minska näringsläckaget från åkermarken till våra vattendrag. Oerhört intressant att vara ute på fältet och omsätta Centerpolitik i praktiken.

Kontakt i sociala medier: https://www.facebook.com/harald.lagerstedt/

Angeline Eriksson, närsjukvårdsnämnden

Namn: Angeline Eriksson

Bostadsort: Laholm

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i driftnämnden närsjukvård

Yrke: Förskollärare / Journalist

Födelseår: 1993

Hjärtefrågor: Utbildning är nyckeln- till utveckling, integration, skydd mot utanförskap och framtidstro, där alla barn ges förutsättningar och möjligheter att lyckas i livet. I en globaliserad värld är migration (oavsett anledning) och integration en annan väldigt viktig del, där vi måste värna medmänsklighet och minska utanförskap, ge människor möjligheten att få ett jobb och snabbt komma in i samhället. Och det måste finnas förutsättningar till att verka i hela landet, alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett om du bor i stad eller på landsbygden.

Om mig: Glad laholmare som är utbildad förskollärare, journalist och bartender. Älskar sport i allmänhet och fotboll, dans och utförsåkning i synnerhet. Varit aktiv i centerrörelsen sedan 2017, och har ett antal uppdrag på olika nivåer för och i Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter. Är bland annat vice ordförande i Centerpartiet Halland.

Kontakt i sociala medier:
Facebook: Angeline Eriksson
Instagram: @angelineeri
Twitter: @angelineeri

Lina Brustad, Hallands länsmuséer

Namn: Lina Brustad

Bostadsort: Träslövsläge

Politiska uppdrag i Region Halland: Ledamot i stiftelsen Hallands Länsmuséer

Yrke: Projektledare på SVs förbundskansli i Stockholm

Födelseår: 1979

Hjärtefrågor: Jag brinner för civilsamhället och kulturlivet, två viktiga beståndsdelar i samhället som på olika sätt kan bidra till det goda livet. I civilsamhället och i olika kulturyttringar gror folkhälsa, kreativitet, gemenskap och tillit. Jag vill verka för en politik som värnar civilsamhällets och kulturens fortlevnad och autonomi.

Om mig: Jag är 42 år och bor med man och två barn i Träslövsläge, dit jag flyttade från Göteborg för 14 år sedan. Mitt yrkesliv har jag vigt åt folkbildningen - en plats för människor som bejakar sin lust till kultur och livslångt lärande, men också en plats för de som behöver söka nya vägar i livet. Min fritid ägnar jag gärna åt föreningsengagemang, litteratur, musik och vinterbad.

Kontakt i sociala medier: Finns på Facebook och Instagram

Anu Majkvist, Hallands Sjukhus

Namn: Anu Majkvist

Bostadsort: Varberg

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i driftnämnden Hallands Sjukhus

Yrke: Företagare

Födelseår: 1973

Hjärtefrågor: Jag vill bidra till ett jämställt näringslivsklimat. Företag skapar jobb och välfärd. Alla människor har lika värde. Vi ska ha samma möjligheter oavsett vilket kön vi har eller var vi kommer ifrån. Tillsammans är vi starka.

Om mig: Född och uppvuxen i Helsingfors flyttade jag till Sverige för 30 år sedan. Driver eget företag där jag jobbar med utbildningar och affärsutveckling. Är vice ordförande i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse. Gift med två tonårsbarn.

Kontakt i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/anu.majkvist

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anumajkvist/

Jennie Dannegren, kollektivtrafiknämnden

Namn: Jennie Dannegren

Bostadsort: Fegen

Politiska uppdrag i Region Halland: Ersättare i driftnämnden kollektivtrafik

Yrke: Verksamhetsutvecklare (utbildad folkhälsoutvecklare i botten)

Ålder: 34 år

Om mig: Värdesätter tid med familj och vänner, tackar aldrig nej till en fika eller promenad/löptur och utsätter mig gärna inför nya utmaningar.

Hjärtefrågor: Jämlik hälsa, en levande landsbygd där service ska nå hela Falkenbergs kommun och vill verka för en skola som är tillgänglig för alla barn och unga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.