Helene Andersson, Varberg, Regionråd i Region Halland

Personbild


Helene Andersson, Varberg, regionråd i Region Halland

Halland bästa livsplatsen!

Som regionråd vill jag vara med och påverka utvecklingen i Region Halland.

Kunskap, god arbetsmiljö och engagemang hos de anställda är viktiga för att regionens olika verksamheter ska kunna erbjuda hallänningarna god service.

  • Vi ska inte vänta på att människor blir sjuka. Vi ska bygga hälsa. När du fyller 40 ska du ha rätt till hälsosamtal vart tionde år.
  • Du ska kunna lita på att du får vård, om du behöver det. Vården ska vara trygg, nära och tidig. Vi vill stärka vårdcentralerna för mer vård nära dig.
  • Du ska kunna bo och leva där du vill. Vi behöver en hallandspendel och bättre kommunikationer i öst-västlig riktning.
  • Du ska kunna jobba och driva företag i hela Halland. Hela länet ska ha tillgång till bredband.
  • Stoppa utsläppen - inte utvecklingen. Ny teknik kan driva miljöarbetet framåt. Vi vill göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion.

Kontakta mig:

helene@arves.se

070-675 61 62