Christofer Bergenblock:

Gör ett järnvägslyft för hela Halland

Christofer Bergenblock är ett av Hallands många ombud på partistämman i Malmö.

- Stoppa klyvningen av Halland och gör ett järnvägslyft. Centerpartiet vill satsa framåt och för att hela Halland ska leva och utvecklas, men då krävs upprustning av flera järnvägsbanor. Behoven är betydligt större än regeringens satsningar.

Det säger Christofer Bergenblock som är vice ordförande i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse och ett av ombuden på partistämman där man idag har klubbat ett nytt program ”Låt inte Sverige klyvas”.

 

Centerpartiet vill satsa 4 miljarder mer än regeringen på järnvägen och inte minst de regionala banorna. Dessutom vill partiet utveckla nya former för finansiering genom nya samverkanslösningar mellan stat, region, kommun och näringsliv.

I Halland finns stora behov av upprustning och utveckling på Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjöbanan. På Markarydsbanan behövs åtgärder för att göra persontrafiken mer attraktiv för resenärerna. Även om Trafikverket aviserat halländska satsningar i förslaget till nationell trafikplan, så är det otillräckligt.

- Fungerande infrastrukturen är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i hela Halland, säger Christofer Bergenblock avslutningsvis.